Viljelija pelto ayshire

Visste du att du har 15 000 euro till godo för rådgivning?

Goda råd är dyrare än guld. Här är 5 fakta som du kanske inte kände till om Råd2020-rådgivningen för jordbrukare:
1. Under EU:s programperiod kan du få rådgivning till ett belopp av 15 000 euro tack vare landsbygdsprogrammet. Rådgivarens arbetsinsats finansieras ur landsbygdsprogrammet, själv betalar du bara mervärdesskatten.

2. Med rådgivningens hjälp kan du förvissa dig om att du iakttar stödvillkoren på rätt sätt. Du kan få rådgivning om t.ex. miljöersättningen, förgröningen, ekologisk produktion och ersättningen för djurens välbefinnande. Rådgivningen är till hjälp när du förbereder dig för stödövervakningen.

3. Du kan beställa en energiplan för gården av rådgivaren och spara reda pengar.

4. Rådgivaren kan också göra upp en miljöplan för gården eller en hälsovårdsplan för djuren.

5. Du kan få rådgivning också för att förbättra gårdens konkurrenskraft och lönsamhet.

Mer information om rådvigning

Uppdateringsdatum: 29 jan. 2021