Viljelija pelto traktori kesa

Vad kan jag göra på min gård för att minska utsläppen?

Jag kan…

• värna om markstrukturen och åkrarnas bördighetstillstånd

• undvika jordpackning

• se till att vattenhushållningen (dikningen och täckdikenas funktion) är i skick

• odla botten- och fånggrödor

• odla fleråriga växter som ett inslag i växtföljden

• odla baljväxter, dra nytta av den biologiska kvävefixeringen som gröngödsling och producera inhemskt proteinfoder eller vegetabiliska proteiner som människoföda

• minska på jordbearbetningen särskilt på torvjordar och odla vallväxter på torvjordar

• låta bli att röja ny åker på torvjordar

• gödsla utgående från växternas behov

• lagra stallgödseln på lämpligt sätt, sprida den under växtperioden och genast mylla in den

• utfodra djuren behovsanpassat, undvika att ge dem alltför mycket protein

• fundera på om jag skulle kunna producera och använda förnybar energi (med trä, vind, sol eller biogas som energikälla)

• ge akt på näringsbalanserna, alltså förhållandet mellan gödsling och producerad skörd.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020