Viljelija puinti puimuri

Tre tips för minskad näringsurlakning

Här är tre knep som du kan använda för att minska näringsurlakningen från dina åkrar:

1. Växttäcke året om

minskar den urlakning som beror på snösmältningen och höstregnen.

2. Fånggrödor

binder näringsämnen och minskar markerosionen.

3. Fleråriga gröngödslingsvallar

bidrar till mångsidig växtföljd, förbättrar markstrukturen.

Källa: projektet RaHa

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020