Viljelijat veljekset traktori

Tänk om du skulle skaffa en maskin med hjälp av investeringsstöd?

Investeringsstöd för jordbruket beviljas också för anskaffning av maskiner och anordningar. Kom ihåg följande när du ansöker om stöd för ändamålet:

1. Gör en tillräckligt stor anskaffning.

Investeringens värde (0 % moms) ska vara så stort att det stöd som beviljas är minst 3 000 euro.

2.Stödet utgör offentliga medel, därför ska du konkurrensutsätta upphandlingen.

Kom ihåg att begära in åtminstone tre anbud.

Mer information om stödobjekt och villkor

Tipsen gavs av NTM-centralen i Södra Österbotten, gruppen för jordbruksfinansiering.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020