Apila pellossa

Så här avkastar din åker bättre tack vare bottengrödor

En bottengröda är en fånggröda som växer tillsammans med skördeväxten och får fortsätta att växa efter att skördeväxten har bärgats (exempel: klöver, italienskt rajgräs). Bottengrödor är till nytta på många sätt.

De
1. Samlar lösligt kväve ur marken


2. Binder kväve ur luften (baljväxter)


3. Upprätthåller markstrukturen


4. Ökar mullhalten i marken


5. Konkurrerar med ogräsen


6. Ökar mikrobernas aktivitet i marken


7. Kan minska på trycket från växtsjukdomar och skadedjur


8. Gör marken lättare att bearbeta


9. Ökar växttäcket vintertid


Källa: projektet RaHa

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020