Recept för ett lyckat projekt

Recept för ett lyckat projekt

– 7 ingredienser som ger framgång

Det här behövs för ett lyckat projekt:

•    Det finns ett uppenbart behov av ditt projekt. Både målen för det och de åtgärder som ska vidtas är noggrant definierade.

•    Målgruppen för ditt projekt har bestämts.

•    Projektets kostnadsförslag är motiverat och skäligt.

•    Du har avtalat om finansieringen för projektet och förbundit dig till din självfinansieringsandel.

•    Tillräckliga och kunniga personresurser har reserverats för projektet.

•    De eventuella partner som behövs för projektet har förbundit sig att delta.

•    Du har en plan för hur verksamheten ska fortgå och förankras samt hur resultaten ska spridas.