Hanke kaali kesa

Recept för ett lyckat projekt

– 7 ingredienser som ger framgång

Det här behövs för ett lyckat projekt:

• Det finns ett uppenbart behov av ditt projekt. Både målen för det och de åtgärder som ska vidtas är noggrant definierade.

• Målgruppen för ditt projekt har bestämts.

• Projektets kostnadsförslag är motiverat och skäligt.

• Du har avtalat om finansieringen för projektet och förbundit dig till din självfinansieringsandel.

• Tillräckliga och kunniga personresurser har reserverats för projektet.

• De eventuella partner som behövs för projektet har förbundit sig att delta.

• Du har en plan för hur verksamheten ska fortgå och förankras samt hur resultaten ska spridas.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020