Navetta lypsy

Planerar du att investera i en husdjursbyggnad?

Kom ihåg de här 5 sakerna!

Är det kanske på tiden att bygga en ny ladugård, ett nytt svinstall eller något annat som behövs för djuren på din gård?

Investeringsstödet är till hjälp, men gör det här innan du söker stöd:

1. Kartlägg tillsammans med en ekonomiplanerare hur den planerade investeringen skulle påverka gårdens ekonomi.

2. Förhandla fram produktionsavtal med vidareförädlare. Det är inte lönt att göra en miljoninvestering om man inte har ett långtidsavtal med ett mejeri eller en köttförädlare.

3. Förhandla med banken om finansieringen.

4. Beställ de slutliga kostnadsförslagen och ritningarna.

5. Sök de miljötillstånd och bygglov som behövs.

Efter de här fem stegen kan du söka stöd för investeringen hos NTM-centralen. Mer information om stödobjekt och villkor

Tipsen gavs av NTM-centralen i Södra Österbotten, gruppen för jordbruksfinansiering.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020