Broilerit tiput

Fyra viktiga etapper före en produktionsinvestering

Tänker du bygga en ny tork eller maskinhall, eller siktar du på att göra till exempel en energiinvestering? Planerar du att täckdika?

Kom ihåg de här fyra etapperna innan du ansöker om investeringsstöd:

1. Gör upp en byggnads- eller täckdikningsplan och ett kostnadsförslag.

2. Förhandla med banken om finansieringen.

3. Sök de bygglov som behövs.

4. Låt göra upp en affärsplan (utom ifall du planerar att täckdika).

När du har de här planerna och tillstånden kan du söka finansiering hos NTM-centralen. Mer information om stödobjekt och villkor

Tipsen gavs av NTM-centralen i Södra Österbotten, gruppen för jordbruksfinansiering.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020