Funderar du på att utvidga företaget?

Funderar du på att utvidga företaget?

Visste du det här om företagsinvesteringar?

1.    Om ditt företag finns på landsbygden kan du ansöka hos NTM-centralen eller Leadergruppen om företagsstöd för landsbygden. Hela 95 % av Finland består av landsbygd, så ta reda på vilka delar av din kommun som hör till landsbygdsområdet.

2.    Du kan få stöd för 20–35 % av investeringens värde beroende på företagets storlek och läge.

3.    Före investeringen kan du ge en sakkunnig i uppdrag att bedöma förutsättningarna för investeringen. Du kan få 40–50 % i stöd för sakkunnighjälp.