Nuori ja vanha isanta

7 tips för en lyckad generationsväxling

Förhandsplanering är A & O

Generationsskiftet på en gård är ett stort steg att ta. Sju saker är bra att tänka på vid planeringen:

1. Fundera tillsammans med familjen ut en tidtabell för generationsväxlingen.

Kom tillsammans överens om en lämplig tidpunkt och vem som ska ta över gården.

2. Skaffa dig i god tid utbildning inom branschen och förvissa dig om att du är tillräckligt kunnig för att driva gården.

Kunnande stärker din syn på hur gården ska utvecklas.

3. Tänk på att särskilt husdjursproduktion kräver att du bor på gården.

Ska du bo på gården tillsammans med överlåtarna, eller kommer överlåtarna att flytta bort?

4. Planera gårdens fortsatta odling.

Hur vill du utveckla verksamheten?

5. Fundera på skattefrågor.

Beakta hur investeringar som görs före respektive efter generationsväxlingen påverkar beskattningen.

6. Förhandla med banken om finansieringen.

7. Ansök hos NTM-centralen om startstöd till unga jordbrukare.

Mer information om startstödet

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020