Nuoret puhelin

Fem tips för slagkraftig projektkommunikation

1. Berätta om projektets framgångar, också små sådana.

2. Informera under hela projekttiden om vad projektet har uppnått.

3. Berätta om konkreta saker som har förändrats tack vare ditt projekt.

4. Fundera på ur vems perspektiv du informerar om resultaten. För fram olika saker och synpunkter.

5. Anekdoter, fotografier, respons och infografer är intresseväckande sätt att informera om framgångar.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Jenni Tiainen, projektet Sykettä