Perhe pelto

Tips för stödsökande

Vi har samlat tips för dig om de olika finansieringsformer som ingår i landsbygdsprogrammet. Här, var så god!

Uppdateringsdatum: 8 juli 2021