Video kesa viestinta hanke

Handbok för projektaktörer

Handboken för projektaktörer ger handfasta råd om hur projekt planeras, söks, genomförs och avslutas.

Handboken för projektaktörer är ändå riktvisande, därför är det alltid bra att diskutera projektgenomförandet mer ingående med projektrådgivare och myndigheter i ens egen region.

Handbokens läsvy varierar litet beroende på vilken webbläsare du använder. Vi rekommenderar till exempel Chrome och Firefox.

Handbok för projektaktörer

Handbok för projektaktörer (pdf)

Uppdateringsdatum: 25 aug. 2022