Mål och resultat

För att vi ska må bra. Landsbygdsprogrammet finns till för att vi människor och miljön överallt i landet ska må bra. Målet för programmet är att förnya och stärka näringarna och att förbättra människornas påverkningsmöjligheter och miljön.

Vill du undersöka måluppfyllelsen i större detalj? Här ser du den i tabellform.

Resultat som nåddes 2007–2013

Vill du veta mer om utvecklingen på landsbygden? Naturresursinstitutet producerar statistik över bland annat mängden talkoarbete på landsbygden, gårdarnas energiförbrukning och växthusutsläpp samt antalet fåglar och fjärilar. Statistiken finns i tjänsten Agrikaattori.

Indikatorer som beskriver utvecklingen, enligt mål

Åtgärderna inom landsbygdsprogrammet, uppdelade efter det mål som de främjar


Uppdateringsdatum: 23 sep. 2021