Landsbygdsnätverket - För att vi ska må bra.

Alla som på ett eller annat sätt utvecklar Finland via landsbygdsfonden EJFLU är också en del av landsbygdsnätverket. I Finland omfattar landsbygdsnätverket såväl aktörer som stödmottagare. Samarbete är nätverksverksamhetens hjärta. Även om varje medlem har sin egen infallsvinkel och sina prioriteringar arbetar alla i grund och botten för samma mål: en livs- och handlingskraftig finsk landsbygd.

Som medlem i Landsbygdsnätverket är denna sida ett fönster till den databank du behöver för ditt arbete. Här hittar du nyheter och information om landsbygdsprogrammet, dess mål och dess resultat.

Uppdateringsdatum: 8 juli 2021