Matkun kylalounaat 2

Matkus byaluncher är allas gemensamma tid

På byahuset i Matku har det ordnats byaluncher redan i fem års tid. Luncherna ordnas alltid två gånger per vecka, måndagar och torsdagar. De är en social händelse som beroende på dag lockar 15-30 personer, sommartid rentav 50. På byahusen i norra Forssa kommer man också att ha Må bra-stunder som pilotförsök.

På byahuset i Matku samlas byns invånare till gemensam lunch varje måndag och torsdag kl. 12-14. Många ensamboende och åldringar deltar, men också byns småföretagare, SR:s och vägverkets jobbare och till exempel postutdelaren kan titta in på lunch.

─ På byalunchen får man prata om såväl roliga som sorgliga saker, ler byaktivisten Riikka Viljanen.

Matku är en gammal industriby på gränsen mellan Humppila, Urjala och Forssa. Fram till år 1969 hörde byn till Koijärvi som då slogs samman med Forssa. Fastän det också finns småföretagarservice i byn jobbar största delen av invånarna i Forssa.

─ Luncherna är en verkligt viktig del av verksamheten i vår by. Alltid när anställningsförhållandet löper ut för den som jobbar här, är vi rädda att det innebär slutet på matserveringen, funderar Viljanen.

För närvarande har Matkus byaförening avlönat en arbetstagare via projektet TriPla som administreras av Leader LounaPlussa ry och Hämeen kylät ry. Det är ändå osäkert om föreningarnas sysselsättande verksamhet får en fortsättning.

─ I styrelsen har vi dessutom en köksansvarig som huvudsakligen går och handlar, gör upp matlistorna och deltar i matlagningen vid sidan av arbetet. Vår ambition är att maten ska vara hälsosam och vi använder lokala produkter.

I styrelsen för Matkus byaförening finns det också frivilliga som deltar i matlagningen i mån av möjlighet.

Hjälp mot ensamheten

Byahuset i Matku har redan en tid rustats upp för invånarnas bruk. Matkus byaförening köpte lokaliteterna, som tidigare fungerat som butik, av konkursboet och fick 50.000 euro för ändamålet av Lions Wahren.

─ Nu pågår det andra skedet av Matkus byahusprojekt. Husets tidigare lager byggs om till bastuavdelning och ungdomslokal. För det har vi fått finansiering ur landsbygdsfonden via Leadergruppen LounaPlussa, berättar Riikka Viljanen.

Huset har blivit hela byns vardagsrum.

─ Byn livades genast upp när vi köpte huset, fastän det också fanns de som motsatte sig köpet till en början.

Pengamässigt är luncherna definitivt ingen guldgruva för byaföreningen, men som service är måltiderna en extrabra grej enligt Viljanen.

─ Många äldre eller ensamboende skulle inte se en människa på många dagar om inte luncherna fanns. Ensamheten är ett allvarligt problem också här, fastän vi tar hand om grannarna, betonar Viljanen.

Trevlig samvaro kring lunchen

Må bra-stunder till byarna

För tillfället jobbar man med olika sätt att samlas på byahusen i Koijärvi. En nyhet på kommande är Må bra-stunder som bidrar till välbefinnande och hälsa. Samtidigt ordnas byakaffebjudningar på byahuset.

─ Hälsoföreningarna som är verksamma i Forssatrakten och de som jobbar på byahusen har slagit sig samman och gör ett pilotförsök med Må bra-stunder. Må bra-stunderna sprider kunskap om välmående och hälsa till bycaféerna. Till våren har vi planerat fyra kvällar, berättar Elina Leppänen som är byaombudsman för Hämeen kylät ry och projektchef för projektet Omalta kylältä.

Leppänen anser att det i varje by och bostadsområde borde finnas någon regelbundet återkommande stund och någon plats där tröskeln är låg för byborna att delta.

─ I det nya landskapet behövs det ställen i likhet med byahusen dit servicen kan föras närmare människorna, ut till invånarna. De här Må bra-stunderna är ett första, och samtidigt ett stort, steg mot det målet. Förhoppningsvis kommer byborna att delta med iver, fortsätter Leppänen.

Den första Må bra-stunden ordnades på Koijärvihuset den 14 mars och ämnet var Hur sköter jag mitt minne. Den andra gången hålls på Matkus byahus den 11 april och då handlar det om hjärtat. Den 16 maj på Koijärvihuset är temat diabetes och den 13 juni funderar deltagarna på vatten- och yträddning i Valijärvi.

─ Nu vill vi ge alla åldersgrupper tillfälle att samlas så att också barnen får vara med och ungdomarna också får komma. Därför ordnas bycaféerna kvällstid. Husen har plats så det räcker för alla, vi vill gärna ha deltagare också från grannbyarna, sammanfattar Elina Leppänen.

Må bra-stunderna planeras tillsammans med Hämeen Setlementti och Kanta-Hämeen järjestöyhteistyö.


På stora bilden håller hälsoföreningarna och byaaktörerna på att planera Må bra-stunder och bycaféer på Koijärvihuset.

22.3.2018

Artikeln har också publicerats på Hämeenraittis webbplats.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Ulla Harju
Foto: Elina Leppänen, Matkus byaförening