Kylia kannattaa tukea 900

Det finns orsak att stödja byarna eftersom de tar hand om sina bybor

Raumo stads byaprojekt Yhteisöllisyydestä voimaa senioreille (sv. Gemenskap ger seniorerna kraft) belönades med det landsomfattande priset Årets äldregärning 2017. Byaprojektet stärkte samhörigheten och delaktigheten genom byaverksamhet och motverkade samtidigt ensamhet och marginalisering.

Byaprojektet för äldreservice hade som mål att ge äldre människor stöd så att de klarar av att bo hemma så länge som möjligt. Rekreationsverksamhet och gemensamma aktiviteter som motverkar ”stugsittande” förankrades i 12 byar där verksamheten planerades tillsammans med byborna.

– I en del byar fanns det verksamhet sedan tidigare, men det uppstod också nya grupper. Man utvecklade verksamheten och tog fram nya idéer tillsammans. Många existerande grupperingar förstärktes som grupp och nya deltagare kom med. I nästan varje by fortgår verksamheten i en eller annan form, berättar ”bysvipun” Tanja Hakulinen som lett projektet.


Tanja Hakulinen är utbildad geronom (YH) med inriktning på utvecklande av äldrearbetet. – Det har varit intressant att märka att alla byar är olika men ändå så fulla av iver, säger hon.


Målet var uttryckligen att hjälpa den generationsöverskridande verksamheten att komma igång och det lyckades man också med.

– Gemenskapens betydelse var påtaglig. Av 107 deltagare uppgav 87 att de fått en ny vän genom verksamheten. Jag tycker att det var ett av de bästa resultaten.

Träffar arrangerades i egna och grannbyarnas föreningshus och i andra lokaler i närheten av byarna.

– Det är viktigt att platsen är så bekant som möjligt så man inte behöver känna sig främmande. Folk har kommit hit med gemensam skjuts och med vänner. Alltid har någon kunnat vara chaufför.

Det har funnits en mängd olika gemensamma aktiviteter; stolgymnastik, handarbete för välgörande ändamål, allsång, forskning i lokal historia och dans.

– Dans är en utmärkt aktivitet för äldre. Som motionsform förbättrar den balansen och skapar samtidigt social samvaro och fysisk kontakt till en annan människa. Dansen ger krafter på många olika sätt. Om någon har svårt att röra sig, kan nivån på dansen anpassas så att den är lämplig för var och en.

Ari Impola leder det interregionala projektet Kyläelämää Satakunnassa 2017 (sv. Byaliv i Satakunda 2017) som producerar 36 byafilmer om byar i Satakunda. Flera av byaprojektets aktörer deltog i filmandet och materialproduktionen. Tanja Hakulinen berättar att för många var det här en av de bästa upplevelserna.
Ari Impola leder det interregionala projektet Kyläelämää Satakunnassa 2017 (sv. Byaliv i Satakunda 2017) som producerar 36 byafilmer om byar i Satakunda. Flera av byaprojektets aktörer deltog i filmandet och materialproduktionen. Tanja Hakulinen berättar att för många var det här en av de bästa upplevelserna.


Som ett av de bästa resultaten lyfter Hakulinen fram de byafilmer som gjorts tillsammans med projektet Kyläelämää Satakunnassa 2017.

– Genom byafilmerna fick vi sparat en massa lokalhistoria om byarna. När filmerna gjordes såg jag hur de äldre fick ny kraft av att vara experter, att de hade något värdefullt att dela med sig till andra och att de var behövda. Det här är viktiga känslor för äldre människor som inte längre deltar i arbetslivet.

Bybor från Raumotrakten som deltog i byaprojektets verksamhet är på förhandsvisning av filmerna Kyläelämää Satakunnassa 2017 på filmfestivalen Blue Sea Film festival i Raumo i augusti.

Hakulinen säger att det finns behov att ytterligare utvidga verksamheten.

– Problemet är vem som ska betala. Men om vi nu sätter pengar på sådan här förebyggande verksamhet ger det inbesparingar i hälsovårdsutgifterna under de följande åren. Det är förstås svårt för beslutsfattarna att ta beslut, eftersom resultaten syns först om några år.

– Det lönar sig att stödja byarna eftersom de tar hand om sina bybor.

Projektet avslutades i september 2017. Tanja Hakulinen fortsätter med sitt arbete som serviceansvarig för Raumo stads äldreservice.


Priset Årets äldregärning 2017 höjer äldrearbetets anseende


Centralförbundet för de gamlas väl och Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen belönade Raumo stads projekt Yhteisöllisyydestä voimaa senioreille med erkännandet Årets äldregärning. Projektet fick stöd av Leader Ravakka. Motiveringarna för priset var bl.a. att Raumo stad har visat initiativförmåga och agerat i förebyggande syfte genom att erbjuda olika former av deltagande och mötesplatser.

Enligt juryn är projektet ett lyckat exempel på stöd för samhörighet och gemenskap där verksamheten har förts nära äldre människor som bor på platser med dåliga förbindelser. Det faktum att åldringarna i egenskap av de främsta experterna på sitt eget liv har varit med om att planera och genomföra den verksamhet som stödjer hemmaboende och delaktighet gör projektet särskilt värdefullt.

Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen och Centralförbundet för de äldres väl delar årligen ut ett pris för en god äldregärning eller ett bra projekt. Prissumman är 5000 euro. Med erkännandet vill man uppmuntra till att utveckla metoderna för äldrearbete och höja äldrearbetets status. Vid valet av vinnare beaktas också gärningens aktualitet, statuerande av exempel, innovativitet och verkan för samhället.

Yhteisöllisyydestä voimaa senioreille – Raumo stads byaprojekt på Facebook.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020