Dagverksamhet på gårdar: djur, samvaro och avkoppling

Dagverksamhet på gårdar: djur, samvaro och avkoppling

I mellersta Finland har man prövat på hur dagverksamhet för åldringar kunde passa in i gårdarnas vardag. Fyra gårdar i Hankasalmi, Petäjävesi och Uurainen välkomnade åldringarna att hälsa på. Erfarenheterna visar att dagarna på gården hade betydande effekter på åldringarnas välbefinnande.
  • Under gårdsdagarna som ordnades 12 gånger på varje ort fick åldringarna delta i gårdens vardag och utföra nyttiga och meningsfulla sysslor i den mån de själva orkade.

- Vi matade lamm, skötte blombänkar, plockade bär, byggde insektshotell, gjorde innersulor av fårull och satte hö på störar, berättar de äldre som deltog i gårdsdagarna.

Dagverksamheten på gårdar inverkar gynnsamt på rörligheten, funktionsförmågan och humöret

Erfarenheterna av dagverksamheten på gårdar har varit uppmuntrande.
- Deltagarna berättade att dagarna blivit mycket betydelsefulla och efterlängtade – när dagen var slut väntade de redan på nästa veckas gårdsdag, berättar projektledarna Salla Partala och Laura Kymäläinen vid Forsknings- och utvecklingscentralen GeroCenter.

”De små arbetsuppgifterna på gården kändes bra. Man fick en känsla av att vara till nytta.”

Dagverksamhetens effekter på de äldres hälsa och välbefinnande utreddes med hjälp av tester och intervjuer före och efter gårdsperioden. Hälften av dem som svarade ansåg att de fått bättre rörlighet under dagverksamhetsperioden. En tredjedel var lika rörliga som förut och 15 procent ansåg att de rörde sig mindre utomhus efter sommarens slut än på våren.

Ett flertal av dem som svarade konstaterade att de vågade röra sig mer också i sin egen hemmiljö, när de trevliga sysslorna på gården gjorde att man inte alltid kom ihåg eventuella problem med rörelseförmågan. 
- Den bästa responsen torde vara att det vid hemfärden var svårt att hitta kryckorna som en åldring hade med sig när han kom till gården, skrattar Salla Partala.