Kylatalo keskisuomi

Byahuset i skick och i användning med hjälp av utredningskortet

Mitt i byn Vehniä i Laukas reser sig Himma, ett ståtligt rödmålat Folkets hus. Huset är drygt 600 kvadratmeter stort och rymmer bland annat en stor sal med scen, restaurang, brasrum och bastu samt tre bostäder. Huset hyrs ut för fester och möten och där utövas olika sporter. Himma som stod klart år 1988 ägs av föreningen Vehniän demokraattinen yhdistys, men huset håller på att övergå i Vehniäs byaförenings ägo.

Vehniäborna ville utöka möjligheterna att använda byahuset och utföra en närmare kartläggning av Himmas situation och därför samlades byborna kring ett utredningskort. Utredningskortet, som har tagits fram av projektet Wolmar, är ett verktyg med vilket en förening kan granska skicket hos en fastighet de underhåller och hur fastigheten används. Utredningskortet sammanställer uppgifterna om husets olika delområden i ett och samma dokument och utifrån det är det enkelt att planera husets underhåll och eventuella förbättringsåtgärder.

Utredningskortet fylldes i under gemensamma diskussioner och gruppen bidrog med kännedom om såväl historia, ekonomi som konstruktioner. Kompletteringen av utredningskortet fick byborna att genast ta tag i bristerna. Till exempel vid frågan om instruktioner för hyrestagaren konstaterade man att ”sådana saknas, men nu gör vi upp en introduktionsmapp.”

I vissa hänseenden var man redan ett steg före, till exempel fanns det redan en elektronisk bokningskalender för att förenkla uthyrningen. Huset har vissa reparations- och renoveringsbehov, och vad dem beträffar tänker föreningen kontakta Leader JyväsRiihi.

När utredningskortet var färdigt gjorde gruppen tillsammans en granskning för att stifta närmare bekantskap med huset. Under granskningen konstaterade man att uppgifterna i utredningskortet motsvarade husets skick och gjorde några iakttagelser av tillgänglighets- och säkerhetsaspekter. Byaföreningen fick en rapport om granskningen som bilaga till utredningskortet. Iståndsättningen av huset kräver kanske många talkotimmar, men på basis av den tidigare utförda byaenkäten kunde talkoarbetarna rentav vara 35 stycken!

Utredningskortet lämpar sig inte bara för föreningshus utan också för andra fastigheter som ägs av föreningar, såsom vindskydd, båtskjul eller motionsplatser. Utredningskortet är till hjälp för att viktiga lokala platser för medborgarverksamhet ska kunna bevaras och blomstra.

Vad är ett utredningskort?

Utredningskortet är ett självstyrande verktyg för en förening som äger eller förvaltar en fastighet. Utredningskortet fungerar som utgångspunkt för utvecklandet.

http://www.yhdistystori.fi/tiloja/selvityskortti/

Fem tips för den som renoverar ett byahus

Studera tipsen för den som renoverar ett byahus!

Fråga Leadergruppen i ditt område om finansiering. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Niko Jokinen, projektet Wolmar