Ambulansen långt borta – KanDee lär ut återupplivning

Projektet KanDee lär ut återupplivningskunskaper på landsbygden i Mellersta Finland. Turnén började på Hankasalmi station och i Niemisjärvi by.

På landsbygden förstår man hur viktig en defibrillator, med andra ord hjärtstartare, är. Ofta måste man vänta länge på ambulansen. Många gånger är en granne eller familjemedlem närmast till hands.

I byarna vill man lära sig agera i nödsituationer

I såväl Hankasalmi som Niemisjärvi tog byaföreningarna och församlingshemsföreningen emot projektet med öppna armar.

Byborna vill lära sig hur man ska gå till väga vid akut hjärtstopp och hur man använder en hjärtstartare. Projektet KanDee arrangerar de första återupplivnings- och hjärtstartarkurserna i mars.

I Suolahti i Äänekoski får de lokala taxichaufförerna chansen att delta i en återupplivningskurs. Det är viktigt att hjärtstartaren placeras någonstans där dörrarna är öppna under de flesta av dygnets timmar och där människor rör sig. I Suolahti är taxistationen mitt i tätorten en sådan plats. I en nödsituation kan taxichauffören till exempel ta med sig hjärtstartaren i bilen och föra den till den hjälpbehövande. Det är viktigt att byborna vet var hjärtstartaren finns.

Också i Vihtavuori, Lievestuore, Konginkangas, Sumiainen och Petäjävesi har projektet tillsammans med byborna börjat fundera på var hjärtstartarna ska placeras och på att ordna återupplivningskurser. Den ena byn efter den andra går med i projektverksamheten. Det verkar som så att behovet är större och byarna fler än vad projektresurserna räcker till för. KanDee-projektet besöker omkring 30 byar på knappa två år. Målet är att landsbygdsinvånarnas kunskaper och färdigheter i återupplivning ska stärkas och att hjärtstartarna ska bli fler i byarna.

Bonga en hjärtstartare

Att sprida information är ett viktigt sätt att få människorna intresserade av återupplivningsfärdigheter och av hur en hjärtstartare används. Kampanjen Bongaa defi Keski-Suomessa (Bonga en hjärtstartare i Mellersta Finland) pågår till slutet av mars. De hjälpstartare som människorna bongar läggs in i det nationella registret defi.fi om de inte är där redan. Kampanjen har syftet att öka människornas kännedom om den egna omgivningen, var det finns hjärtstartare och registret defi.fi. En hel del bongade hjärtstartare har redan rapporterats på projektets Facebook- och Instagramsidor och per e-post.

Yle Keski-Suomis nyhet om hjärtstartare och projektet KanDee 15.2.2017: http://areena.yle.fi/1-3993928

Mer information:

Piia Flink-Liimatainen, projektchef, projektet KanDee

045 220 0338 eller piia.flink-liimatainen@sydan.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020