Findyourway1

Ungdomarnas företag livar upp Uurainen

Find your way är Uurainens 4H-förenings tvååriga projekt kring företagarfostran. Projektet har som mål att utveckla företagarfostran som ungdomarna gillar och att samtidigt skapa ett nytt verktyg för företagarfostran.

Under den tid projektet Find your way pågår grundar ungdomarna 4H-företag och planerar och genomför ungdomsutbyten – de första äger rum i juli 2017 i Österrike och vintern 2017-2018 i Uurainen.

Den aktiva gruppen som möts en gång i månaden får bekanta sig med de företag de önskar, men också företagarna besöker ungdomarnas möten. Förutom den aktiva gruppen jobbar man också med andra ungdomar som är intresserade av egna 4H-företag eller egna projekt.

Tack vare projektet får ungdomarna erfarenhet också av internationell verksamhet. Vid planeringen av ungdomsutbyten och 4H-företag lär de sig bland annat att tidsplanera, budgetera, samarbeta, förhandla, använda pengar och ta egna initiativ. Dessutom får de viktig arbetserfarenhet.

Som koordinator för projektet Find your way fungerar Pia Kautto som tidigare har jobbat som ledare för ett tvåårigt projekt kring mediefostran av barn och unga.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020