Sökes: Handledare åt unga 4H-företagare

Sökes: Handledare åt unga 4H-företagare

I början av sin företagarbana behöver ungdomarna stöd och förebilder i arbetet. Projektet Mobiilisti metsään söker företagshandledare åt 13–28-åriga 4H-företagare.

Företagshandledaren behöver inte själv vara företagare. Handledaren stöttar den unga psykiskt, lyssnar och delar med sig av sitt kunnande. Till exempel vuxna som jobbar inom samma bransch lämpar sig utmärkt som handledare åt 4H-företagare som är nybörjare inom skogs- och naturbranschen. Att handleda en 4H-företagare är frivillig verksamhet.

”När personkemin stämmer drar både 4H-företagaren och företagshandledaren själv nytta av resan. Självklart åtar jag mig att bli företagshandledare åt en lämplig ung 4H-företagare”, lovar Jouni Lehtinen vid företaget Jounin klapi.