Yritysohjaajat

Sökes: Handledare åt unga 4H-företagare

I början av sin företagarbana behöver ungdomarna stöd och förebilder i arbetet. Projektet Mobiilisti metsään söker företagshandledare åt 13–28-åriga 4H-företagare.

Företagshandledaren behöver inte själv vara företagare. Handledaren stöttar den unga psykiskt, lyssnar och delar med sig av sitt kunnande. Till exempel vuxna som jobbar inom samma bransch lämpar sig utmärkt som handledare åt 4H-företagare som är nybörjare inom skogs- och naturbranschen. Att handleda en 4H-företagare är frivillig verksamhet.

”När personkemin stämmer drar både 4H-företagaren och företagshandledaren själv nytta av resan. Självklart åtar jag mig att bli företagshandledare åt en lämplig ung 4H-företagare”, lovar Jouni Lehtinen vid företaget Jounin klapi.

Jouni Lehtinen vid företaget Jounin Klapi är en av dem som lovat bli företagshandledare.

Genuina tillfällen för unga att jobba och tjäna pengar

Projektet Mobiilisti metsään skapar också tillfällen för ungdomar att tjäna pengar och samtidigt lära sig om naturen. Inom projektet har man intervjuat lappländska företagare inom skogs- och naturbranschen och samlat in information om ungdomarnas möjligheter att idka företagsverksamhet i anslutning till naturen.

”Vi försöker hitta verkliga arbetstillfällen, sådana jobb som ett litet 4H-företag kan göra. Sådana är till exempel vissa skogsvårdsarbeten som plantering, vedhuggning, insamling av naturprodukter och delar av tjänster inom naturturismen. Många av branschens aktörer är i behov av säsonghjälp”, berättar projektansvariga Anne Annala.

Projektet Mobiilisti metsään

Projektet Mobiilisti metsään genomförs i Lappland som ett samarbete mellan Finlands skogscentral och Finlands 4H-förbund. Projektet gör det enklare att få tillgång till material och verktyg för skogsanvändning och skogsskötsel med hjälp av en mobilapplikation. Vi vill öka barns och ungas intresse för skogliga näringar och företagande. Projektet får stöd från landsbygdsfonden och det fortgår fram till utgången av 2017.

”Det känns fint att vara med i projektet Mobiilisti metsään och göra det möjligt för ungdomar att pröva på företagande och samla arbetserfarenhet”, säger Annala.

Den finländska skogen och naturen inspirerar unga: skog och skogsvård, naturprodukter och råvaror, tjänster och välbefinnande. Ungdomarna har många möjligheter att sysselsätta sig själva i sitt eget 4H-företag.

Ytterligare information:
Anne Annala
projektansvarig
Finlands 4H-förbund
+358 40 701 4778
anne.annala(a)4h.fi
Läs mer om projektet Mobiilisti metsään: www.4h.fi/mobiilistimetsään

4H-företag

Som 4H-företagare tjänar en ung person egna pengar och får arbetserfarenhet. Ett 4H-företag är för den unga en hobby som gör det möjligt att pröva på företagande på ett tryggt sätt. 4H-företag kan grundas av ungdomar i åldern 13–28 år. Redan nu har tusentals ungdomar grundat ett 4H-företag.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020