Kestavan kehityksen tomaatit rasia annukka lyra

Tomater med hållbar utveckling enligt lärdomar från den cirkulära ekonomin

Sebastian Anttila, 27, på Agrifutura Oy odlar tomater med verklig hållbar utveckling nära Björneborgs centrum.

Topparna på 66 000 tomatplantor slingrar sig uppåt mot växthusets tak och i klasarna mognar tomater som plockas först när de är mogna. Tomater med produktnamnet Nams konkurrerar med kvaliteten och den uppstår av att tomaterna får mogna på sin växt ända till slutet och då tankar näring och socker.

För närvarande är företaget kolneutralt och målet är att göra det till en kolsänka. Den fjärrvärme som växthuset använder produceras med flis och torv vid Pori Energias kraftverk i Aittaluoto. Också för den holländska apparaturtillverkaren KUBO var byggnadsobjektet det första med fjärrvärme, eftersom växthus i allmänhet är belägna långt från städerna.

Växthuset för tomaterna med hållbar utveckling har planerats med lärdomar från den cirkulära ekonomin. Regnvattnet tas till vara och används vid bevattningen sedan det har desinficerats. I Finland har man just börjat utnyttja regnvatten vid växthusodling, men t.ex. i Holland är det redan ganska vanligt. Den lösning av vatten och gödselmedel som växterna får kommer längs en slang till växtsäcken som har tillverkats av returplast. Överflödigt bevattningsvatten tas till vara och används på nytt efter att gödselmedel satts till.

Tillräcklig belysning ger 5 100 lampor, vilkas sammanlagda effekt är 5,1 miljoner watt. Den överflödiga värme som lamporna alstrar cirkuleras neråt och tas i användning.

Det vatten och gödselmedel som blir över vid bevattningen
samlas in och används på nytt.


I växtunderlaget används naturliga ämnen, såsom torv, kokos och mossa. Växtskyddet sköts med biologisk bekämpning.

Ett objekt som kunde utvecklas hittar Sebastian Anttila i de stöd som används för klastomaterna. Tills vidare är det ingen som tillverkar biologiskt nedbrytbara stöd. När plantorna tas bort, sedan de har gett sin skörd, uppkommer 300 ton biomassa, vars fortsatta användning begränsas av de små stöden av plast. Företagaren förhåller sig optimistiskt till att det kommer att hittas en lösning på detta under de närmaste åren. Agrifutura Oy är med i projekt som syftar till att hitta ny företagsverksamhet av svinnet och biprodukterna inom trädgårdsproduktionen. Också en egen biogasanläggning finns bland företagets önskemål.

Klastomaternas små stöd finns förhoppningsvis snart att få i biomaterial.

Agrifuturas investering uppgår till över sex miljoner euro. För närvarande sysselsätter företaget ett trettiotal anställda och enligt planerna ska såväl växthusets sektor breddas som personalen utökas. För investeringen har Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling beviljat ett stöd på 1,5 miljoner euro.

Hela tomatasken, också fönsterfolien, är lämplig för kartongåtervinning. ”Jag sover bättre, när fönstret inte är av PET-plast”, säger Sebastian Anttila och skrattar.


Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.