Stroitel 1

Stroitel Oy är proffs på att producera aluminiumkonstruktioner för hela Finland – kunden erbjuds hela paketet

I Huhmarkoski i Kauhava reser sig en ståtlig svartröd fasad mitt bland skogar, åkrar och bärodlingar. Fasaden hör till Reijo Laaksos år 1981 grundade familjeföretag Stroitel Oy som inriktar sig på aluminiumbyggande.

Stroitel sysselsätter för närvarande ett tjugotal personer. Också Reijos söner Heikki och Risto Laakso deltar aktivt i familjeföretagets verksamhet. Heikki ansvarar mer för kontorssidan och Risto för produktionsarbetet. Stroitels huvudsakliga produkter är bland annat ytterdörrar, innerdörrar, branddörrar, fönster (t.ex. glasfasader), räcken och specialkonstruktioner i aluminium (aluminiumsvetsningar). De viktigaste kundgrupperna är inhemska byggfirmor, kommuner, offentliga byggherrar och också privata byggherrar.
- Efterfrågan finns. Det används mer aluminium och glasväggarna har blivit större. Konkurrensen är ändå hård i branschen, konstaterar Reijo och fortsätter att pålitlighet är viktigt. Man lovar inte kunderna mer än vad som går att hålla och tidtabellerna håller man fast vid.

Stroitels egna anställda åker själva iväg för att montera de färdiga produkterna. Kunden får hela paketet och Laaksos har konstaterat att på det sättet får man bättre grepp om saken, eftersom man alltid vet hur läget ligger till både i produktions- och monteringsskedet. Kunderna finns runt om i Finland, men en mängd beställningar kommer just från södra Österbotten. I medierna har till exempel pandahuset i Etseri väckt uppmärksamhet. Pandahusets glasväggar tillverkas hos Stroitel i Kauhava.

Företagets lokaliteter utvidgades i år och under fjolåret, såväl kyllagret som den varma arbetslokalen. Också produktionslokalens uppvärmningssystem ändrades från gasuppvärmning till flis. Inom samma investeringsprojekt skaffade företaget sig bland annat en ny femaxlad bearbetningscentral och en automatsåg för att bibehålla produkternas höga standard. Investeringarna genomfördes till en del med NTM-centralens investeringsstöd ur landsbygdsfonden. Det här var det tredje projektet för vilket Stroitel ansökte om stöd ur landsbygdsfonden.

När jag frågar Reijo om framtidsplanerna vänder han blicken mot Heikki.
- Vi ska inte bli giriga, slår Heikki fast och fortsätter med att säga att i framtiden ska verksamheten göras så effektiv som möjligt.

En större faktor som för tillfället har försvårat företagets verksamhet är de dåliga telefon-förbindelserna och nätuppkopplingarna. Detta är en av de få saker som Laaksos tycker fungerar dåligt med avseende på företagets placering. Företaget ligger litet utanför Kauhava och ibland måste de ta sig in till centrum för att säkert kunna sköta de viktigaste arbetsärendena som kräver telefon eller nät.

På samma gårdsplan finns också bärgården Annin marjatarha som drivs av Reijos fru Arja. Här odlas jordgubbar, hallon och buskblåbär. I anslutning till jordgubbsodlingen finns också en gårdsbutik där man kan köpa deras produkter och dricka kaffe med våfflor i landsbygdsmiljö.

- Följande projekt kan sedan gälla bärgården, säger Reijo och tillägger att man också har funderat på att utvidga bärodlingarna. Kanske är det Annin Marjatarha som är i tur att vara artikelstoff nästa år.

22.2.2018

I korthet

Stroitel Oy är ett familjeföretag som grundades 1981 och som började med att utföra metallarbeten för byggbranschen. Några år efter grundandet, år 1988, började företaget självt producera aluminium- och fasadkonstruktioner. Till en början ingick också stålkonstruktioner, men stål och aluminium kräver olika bearbetningsutrymmen och i början av 2000-talet föll därför stålkonstruktionerna bort efter hand. Nu har Stroitel i 15 års tid enbart gått in för aluminiumkonstruktioner.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.