Enontour1

Oräddhet + fondstöd = investering i stugbygge

Ljudmila Valkiainen hörde talas om företagsstöd från landsbygdsfonden EJFLU när hon gick en kurs i landsbygdsturism. En investering blev aktuell och Ljudmila tänkte att företaget behöver utvecklas på något sätt.

Steget att bli företagare kräver mod och en förmåga att ta risker. Svårighetsgraden stiger när företaget behöver sköta sina kontakter med myndigheterna i ett land som inte är företagarens fädernesland och på ett språk som inte är företagarens modersmål. Ljudmila Valkiainen, ägare till turismföretaget EnonTour, har framgångsrikt tampats med de här utmaningarna.

– Jag är inte så värst bra på att tala finska men nog på att läsa. Säkert är det lättare för andra sökande, men jag klarar av ansökan jag med.

Hjälp att söka företagsstöd har den flitiga företagaren fått av ProAgrias företagsrådgivare Tarja Pajari. Tarja hjälpte Ljudmila att göra upp företagets affärsplan. Ljudmila tycker ändå inte att det är svårt att ansöka om företagsfinansiering.

Företagsverksamheten inom turism har växt småningom

EnonTour inledde sin verksamhet 2001. Först fanns det inga hyresstugor, utan Ljudmila förmedlade kunder till stugföretagare i Punkaharju, Savonranta och Kerimäki. Den första egna stugan för uthyrning byggdes 2004.

Det som behövts för stugbygget, möblerna och inredningsmaterialen har Ljudmila köpt i butiker inom Nyslotts ekonomiska region alltid när det varit möjligt. För henne är det viktigt att så mycket som möjligt av anskaffningarna görs i den egna ekonomiska regionen.

– Det är en liten sak, men många bäckar små gör en stor å.

Ljudmila har företagarerfarenhet också från Ryssland, och enligt henne är det enklare att vara företagare i Finland. I Ryssland finns det mer som hindrar företagen från att växa och utvecklas.Kärlek till naturen och till att lära sig nytt

Ljudmila är från ryska Karelen och talar flytande ryska. Språkkunskaperna och kännedomen om rysk kultur har varit till stor nytta vid kundanskaffningen.

– När alla stugor är fullbokade hittar jag kunder också för andra företagare.

Naturen och den kraft som den ger har påverkat EnonTours tjänsteutbud.

Företagarens kärlek till naturen har satt spår i stugornas och lägenheternas inredning.

– I Ryssland uppfattas Finland som ett attraktivt resemål. Speciellt uppskattas naturen i Finland, den rena luften och möjligheterna att fiska samt plocka bär och svamp.

Ljudmila trivs med sitt arbete. Hon får inreda stugor och arbeta och samtala med olika människor. Eftersom hon är ensamföretagare hyr hon själv ut stugorna och städar dem.

– När det är högsäsong och mycket att göra har jag medhjälpare.

Ljudmila kontrollerar själv stugornas, bryggornas och båtarnas skick men anlitar byggföretagare som kommer och reparerar när det behövs.

Det är viktigt att utveckla sitt marknadsföringskunnande, tycker Ljudmila.

– Nu för tiden finns det olika sätt att göra reklam, till exempel via sociala medier. Nöjda kunder är bra reklam och bra respons är det att kunderna kommer tillbaka gång på gång.EJFLU-företagsstöd från NTM-centralen också för nya investeringar

EnonTour ansökte också i fjol om företagsstöd för landsbygden hos NTM-centralen i Södra Savolax. Med hjälp av projektet utvidgas företagsverksamheten till uthyrning av lägenheter. Ljudmila har köpt radhuslägenheter och låtit renovera sex av dem grundligt samt inrett dem för att användas av turister. Dessutom börjar företaget med lägerverksamhet för unga. Ett radhus har byggts om så att det nu inhyser bland annat ett klassrum som kan användas också för annat, till exempel som festlokal där olika evenemang kan ordnas.I Finland skulle skogen kunna marknadsföras mer och djärvare till turister, anser Ljudmila.

– Det är inte bara skog, det är vacker skog, vacker finsk skog! Människor som bor i storstädernas betongbunkrar sätter värde på den rena naturen och den friska luften. De plockar inte bara svamp i skogen, utan de plockar svamp i en vacker skog.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.