Kylakauppa bromarv

Mat och oljor är lika viktiga i bybutiken i bromarv

En fjärdedel av bybutikerna kan komma att stänga inom de närmaste åren visar en utredning av Pellervos ekonomiska forskningscentral. Men på Skafferi Ett i Bromarv har man inte har några planer att lägga lapp på luckan. Bybutiken har funnits på samma ställe sedan 1969 och de nuvarande köpmännen har bland annat investerat i nya frysar och gjort om källaren till butik.

Målet är att försöka erbjuda allt kunderna vill ha, finns inte det som kunderna frågar efter på hyllan så beställer man. Med den filosofin har företagarna Ragna-Lise Karlsson och Tanja Eriksson mångdubblat sortimentet och fördubblat omsättningen i bybutiken under de sex år de varit köpmän.

– Om kunderna inte hittar det de behöver här så åker de in till stan och då köper de också allt annat där. Därför försöker vi ha allt från rätt sorts creme fraiche till oljor, redskap och inredningsgrejer, säger Ragna-Lise Karlsson.

Spindeln i nätet

Butiken i Bromarv fungerar som spindeln i nätet när det gäller förmedla varor från andra företagare till kunder. Det händer att fiskare hämtar in fisk som någon kund har beställt och den förvaras i butikens frys i väntan på att kunden kommer. Eller att Ragna-Lise förmedlar beställningen till någon hemmabagare om en kund vill ha en tårta eller annat specialbakverk.

– Visst kan jag ju beställa en tårta från Fazer och vi får den hit med våra varuleveranser, men hellre beställer jag från någon här lokalt. Jag ser inte de lokala producenterna som konkurrenter utan skulle gärna sälja mer lokala produkter om det bara var möjligt, som till exempel ägg och grönsaker. Men nu får jag inte ta in dem i butiken eftersom de inte gått igenom de rätta kontrollerna.

Samarbete är nyckelordet för att klara sig på små orter är Ragna-Lise övertygad om.

Bättre service i hamnen

Hon hoppas på nya invånare till Bromarv. Även om det finns unga som vill stanna kvar eller sådana som vill flytta till byn är det svårt att hitta något som är i en rimlig prisklass om de vill köpa bostad.

– Det skulle behövas billiga tomter, men de byggrätter som nu finns här är på privat mark och inte till salu.

Under de närmaste åren hoppas Ragna-Lise Karlsson att skärgårdshamnen ska utvecklas och att det ska hämta både flera turister och jobb till byn.

Bland annat ska bensinmacken som i dag finns på butikens gård flyttas till småbåtshamnen 2018. Den åtgärden ingår i ett utvecklingsplan för hamnen som har fått Leader-finansiering via Pomoväst. Utvecklingen av skärgårdhamnen är ett gemensamt projekt där Raseborgs stad, Wättlax byaråd och Bromarf fiskargille och lokala företagare deltar.

Nu måste båtgästerna bära bensinen i dunkar ner till hamnen, väg är inte lång, men trots det tror hon att det inverkar på besökarantalet.

– Om vi kan erbjuda bättre service i hamnen kommer det flera gäster hit och det betyder också fler kunder för butiken och andra företagare.

Efterlyser mer stöd och mindre regler

Mångsidigare tjänster kan rädda glesbygdens butiker. Om de kan räddas. Pellervos utredning visar att en fjärdedel av bybutikerna kan stänga inom de närmaste åren. Mellan 2002 och 2015 minskade antalet bybutiker med 60 procent och trenden ser ut att fortsätta.

I en rapport, där närmare 70 bybutiksinnehavare bidragit med sina synpunkter, lägger man fram några förslag som kunde göra framtiden för bybutikerna lite ljusare.

Pellervos ekonomiska forskningsanstalt har undersökt hur man bäst kan stöda bybutikerna. Det viktigaste skulle vara att minska på regelverket. Även om de flesta butiker redan har ett brett utbud av tjänster så finns det möjligheter att göra saker enklare.

Apoteken skulle få ha sidoapotek eller medicinskåp i anslutning till butikerna.
Att sänka tillstånds- och licensavgifterna för butikerna.
Öka antalet betjäningspunkter där Alkos varor kan avhämtas och prioritera bybutikerna då nya punkter öppnas.


Ombudstjänster, Posten, Veikkaus, kontantlyft, styrs till bybutikerna.
Därtill kunde man finansiera renovering av lokaler och utveckling av verksamheten. Stöd kunde också beviljas då en bybutiksinnehavare vill låta någon annan ta över verksamheten. De stödformer som finns idag via Landsbygdsprogrammet och det allmänna företagsstödet borde användas effektivare.

Publiceras också på Nylandsbygd.fi 6.10.2017.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Ammi Malkamäki
Foto: Ammi Malkamäki

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.