Heavy center 1

Heavy Center Hirvaskangas - servicecenter för den tunga trafiken på riksväg 4

Med landsbygdens investeringsstöd har man för den tunga trafiken byggt en servicestation och ett servicecenter i Hirvaskangas, Äänikoski. Platsen öppnades i början av år 2021 och har snabbt övertygat kunderna. Endast fantasin sätter gränser för platsens utveckling, konstaterar verkställande direktören.

Enligt bolagets verkställande direktör Tommi Salo var det en lönsam idé att placera servicecentret nära en rastplats som är omtyckt och livligt trafikerad av den tunga trafiken. På riksväg fyra trafikerar det närmare 2000 fordonskombinationer i dygnet och överlag trafikerar där rikligt med tung trafik.

I verkstaden för tung trafik utförs service och repareras bussar, paket- och lastbilar samt arbetsmaskiner i moderna utrymmen. Under samma tak finns även en tvättgata, besiktningstjänster, däckservice, bilförsäljning. Aktörerna i centret har ett nära samarbete med varandra.

- Vi vill erbjuda kunderna en så uppfriskande och trivsam verkstadsupplevelse som möjligt. Utöver de vanliga väntrummen finns nämligen även bastu, duschar och vilorum, som kunderna kan använda under verkstadsbesöket, berättar Salo.

Salo berättar att landsbygdsfondens investeringsstöd har varit mycket viktigt för starten av affärsverksamheten. Verkstadens införskaffningar av maskiner är värdefull, så investeringsstödet för maskiner har varit kännbart.

Tomten har bygglov för tilläggsbyggnader och för utveckling av verksamheten. Utrymmena kan tredubblas om det visar sig behövligt.

- Framtiden ser verkligen ljus ut, vi kommer att utveckla denna företagsverksamhet. Vi har många tankar och idéer för den här platsen. Läget är fantastiskt bra, så här sätter endast fantasin gränser!

Projektets landsbygdsfinansiering erhölls av Mellersta Finlands NTM-central.

Uppdateringsdatum: 20 juni 2022
Text: Virpi Heikkinen
Foto: Virpi Heikkinen