Kartanon kuva

En herrgårds historia

Välkommen på en resa i bilder till Tottesunds herrgård

Herrgårdens historia börjar redan år 1652 då Claes Tott fick Nykarleby och Lappo socknar i förläning. Så föddes grevskapet Carleborg. Snart efter det erhöll Tott genom markbyte områden i Vörå. I dessa områden ingick Maxmo by där det år 1660 anlades ett säteri. Säteriet omfattade en stor huvudbyggnad samt en bagarstuga, fyra stall, ett fähus, en badstuga, ett brygghus och en stenlagd källare. Själv hann Tott ändå inte spendera mycket tid på säteriet, då han mestadels av tiden var upptagen med krigsföretag och diplomatiska uppdrag utomlands. Han dog 44 år gammal utan arvingar i Paris år 1674.

Vår guide idag är kronofogden Johan Ambrosiusson Westerenius (Håkan Nyland).

År 1733 återbördade Karl XI herrgården till staten av olika ekonomiska och militäriska skäl. Tottesunds herrgård blev då översteboställe för Österbottens regemente. Den första tjänsteinnehavaren överste Gustaf Creutz flyttade in i herrgården 1734.

Herrgården hade emellertid hunnit förfalla under årens lopp och det blev dags att bygga en ny huvudbyggnad. Arbetet med att bygga den nya herrgården pågick under åren 1738–1740.

Under de följande åren kom allt som allt fem generationer von Numers att bo på Tottesund. Vid krigsutbrottet 1808 var general Gustav von Numers herre på Tottesund. Von Numers var chef för Österbottens regemente. Von Numers var inte bara militär utan också jordbrukare och han anlade en praktfull trädgård. Han gjorde ett stort arbete med att modernisera herrgården och hans arbete syns i den nuvarande huvudbyggnaden som uppfördes 1797–1800.

Gustav von Numers skapade en praktfull trädgård för herrgården. Att ge trädgården ett lyft ingår i planerna för den närmaste framtiden på herrgården.
Den som vågar kan övernatta i detta rum!
Enligt legenden spökar den vita frun i rummet.

Herrgården tjänade som bostad ända fram till år 1938. Under krigstiden var det tyst på herrgården, även om den inkvarterade några evakuerade från Karelen. Maxmo kommun köpte herrgården och en del av ägorna år 1947. Herrgården fungerade som kommunhus fram till år 2007 då Maxmo och Vörå kommuner gick samman. Efter det har Vörå kommun i egenskap av fastighetsägare tillsammans med hembygdsföreningen renoverat herrgården.

Stöd för olika etapper av detta projekt har beviljats ur EU:s landsbygdsfond av såväl NTM-centralen i Österbotten som Leader Aktion Österbotten. Tack vare stödet för landsbygdsfonden har det varit möjligt att bibehålla det kulturhistoriska objektet i offentlig ägo. Kulturhistoriska byggnader i offentlig ägo utgör mötesplatser för invånarna på landsbygden. På så sätt kan också den stora allmänheten få njuta av vår gemensamma kulturhistoria.

Objekten främjar också turismen på området. Tottesunds herrgård erbjuder ett vackert och unikt servicekoncept med lokaler och catering för bröllop, familjefester, olika evenemang, möten samt konferenser. På herrgården ordnas också olika slags skräddarsydda upplevelsepaket för grupper i olika storlek. För allmänheten ordnas bl.a. herrgårdsluncher, historiska middagar, spökvandringar, familjedagar, teater och guidning.

De moderna möteslokalerna på övre våningen rymmer även större grupper. Lokalerna är tillgängliga.
I samband med möten kan mötesdeltagare ta en titt på en utställning som belyser de österbottniska soldaternas roll under inbördeskriget.
Den vackra terrassen kommer till sin rätt även som teaterscen.
Många vet att vår nationalkompositör Jean Sibelius bodde i Ainola, men visste du var han firade sitt bröllop med frun Aino? Svaret finns i den här salen.
Förutom svenska ambassaden lär Tottesunds herrgård vara det enda stället i Finland där man kan dricka kaffe ur koppar med dessa tre kronor.
Bastuutrymmena har renoverats i stil med de historiska personer som de fått sina namn av.
Tottesunds herrgårds nya liv har i två olika skeden fått finansiering ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.
Uppdateringsdatum: 14 feb. 2022