Knokkon001

Ekologiska textiler av nässla och fiberhampa

Nässlan är en urgammal fiberväxt vars silkesaktiga fibrer användes av kungligheter i kläder och lakan. De grövre fibrerna användes till säckar och fiskenät. Det att produkterna rispades och gjordes om till en annan produkt och användes på nytt, berättar om att fibern var mycket uppskattad. Nässla och fiberhampa behöver inte mycket vatten för att växa, och klarar sig utan växtskydds- och bekämpningsmedel.

Försäljningskanaler

Sanna Kuoppamäki-Luomansuu grundade företaget Knokkon Textiles Company Ab i juni 2019.

De huvudsakliga produkterna är tyg och garn. Garnet finns det två olika typer av, den ena består av nässla och ekologisk bomull, och den andra av nässla, fiberhampa och ekologisk bomull. Tygen som finns till försäljning är gjorda av de här garnen.

-I urvalet finns även några färdiga produkter, enkla som till exempel handdukar och sängkläder. Avsikten med de här produkterna är mera att locka kunderna till att bekanta sig med tyget och materialet, berättar Kuoppamäki-Luomansuu.

Företaget säljer både till företag och konsumenter från en egen nätbutik. För tillfället är antalet återförsäljare två och en kund köper tyger och tillverkar produkter till försäljning.

Nässlans och fiberhampans egenskaper

Nässlan påminner både om silke och linne till sina egenskaper. Den har silkets matta lyster som ger den lyxiga karaktären samt linnets praktiska egenskaper. Materialet kan med fördel användas även i kläder till vardags.

-Nässlan är den av växtfibrerna som andas bäst. Innanmätet i fibern är porös, den har i praktiken fina små hål. Alla växtfibrer är ihåliga, men nässlans porösa innanmäte gör att den som material andas betydligt bättre än till exempel linne, berättar Kuoppamäki-Luomansuu.

Nässeltyget är behagligt varmt i användning och betydligt mer böjligt än linne. Det att det är bomull inblandat bidrar också. Fibrerna från nässla, och även fiberhampa som Kuoppamäki-Luomansuu använder i sina produkter utvinns på mekanisk väg. Nässlan och hampan blötläggs inte överhuvudtaget, utan de skärs på fältet och lämnas för att mogna för en tid på fältet.

Kuoppamäki-Luomansuu berättar att både nässla och fiberhampa känns förvånande lika i garn eller tråd, och skillnaden är inte stor heller till utseende.

Finländsk produktion i förhoppningarna

Nässlan och fiberhampan odlas i Tyskland och ekologiska bomullen i Turkiet. I Tyskland blandas fibrerna och spinns till garn. Den fortsatta förädlingen sker i Finland och tygen vävs på entreprenad av en underleverantör i Finland. Vid behov kan väveriet tillverka stora mängder tyg. De färdiga produkterna sys i Vichtis.

-För tillfället finns inte råmaterial tillgängligt i Finland, men min förhoppning och mitt mål är att få samlat så många intresserade att vi kunde få i gång en finsk produktion.

För tillfället är metoden i Tyskland, med vilken fibrer utvinns ur nässla och fiberhampa, den enda i världen där det går att utvinna fibrer av högre kvalitet ur stjälkarna. Med metoden går det att avlägsna skärv, det vill säga skräpet bort från stjälken.

Metoden är utvecklad ganska nyligen, och det tar en tid innan det går att få motsvarande apparatur till Finland. Det odlas nog nässla i Finland, men det är närmast bladen som används för livsmedelsändamål.

-Om de rätta personerna kunde hittas i Finland, och de skulle vara intresserade av att finansiera och dela med sig av sin sakkunskap, samt kontraktsodlare som modigt skulle pröva på fiberproduktion, så skulle jag vara intresserad av att delta. Fibernässlan behöver växa sig hög och ha lång stjälk och det tar en tid innan åkrarna ger skördar som ger tillräckligt med fiber, men det är möjligt.

Ansökningsprocessen

Kuoppamäki-Luomansuu ansökte i god om startstöd för företag från NTM-centralen innan hon startade sitt företag. Ansökan gjorde hon elektroniskt och konstaterar att det tog ganska länge att göra ansökan.

-Genom frågorna kunde jag sätta mig in i mitt företag på djupet och försäkra mig om att verksamheten på riktigt är lönsam. Det är många bra frågor i ansökan, och det är viktigt att även begränsa verksamheten så att man inte börjar göra alltmöjligt, konstaterar

Kuoppamäki-Luomansuu. Kuoppamäki-Luomansuu har en merkantil bakgrund och har gjort många ansökningar å tjänstens vägnar, men hon säger att hon förstår att det kan kännas lite invecklat om man inte har tidigare erfarenhet. Men hon tycker det är bra att man är tvungen att fundera noggrant igenom företagets ärenden, för man kan upptäcka att något inte fungerat som tänkt.

-Jag fick respons att affärsplanen inte behöver vara in i minsta detalj, det räcker med att man till exempel skriver att man beställer nätbutiken från en inhemsk leverantör och priset på ett ungefär. Svårast är det kanske att i förväg fundera igenom hur man använder hela stödsumman, för det måste planeras för en period på två, till och med tre år, berättar Kuoppamäki-Luomansuu.

För företagaren var det ändå klart vart stödsumman skulle placeras framöver då hon eftersträvar en internationell marknad. Nätbutiken behövde översättas till engelska, för butikens sidor behöver finnas på både engelska och finska. Då hon förstod vikten av kommunikation inom sociala medier och marknadsföring så budgeterade hon även medel för det. Med en utomstående gjorde hon upp en plan för hur produkten skulle lyftas fram i olika medier, med tanke på att det är frågan om ett nytt material.

Öka medvetenheten om materialet inom Skandinavien

-I min nätbutik finns även en butik för företag och jag letar ivrigt efter företagskunder som skulle vara intresserade av att sy en kollektion av tygen. Jag har inte för avsikt att själv göra klädkollektioner och jag håller mig i mitt produkturval till enkla produkter som mera fungerar som ”smakprov” för att förevisa materialets egenskaper. Jag har några egna produkter, som såklart är viktiga, men jag vill inte konkurrera med mina kunder med produkter som kläder och mer invecklade sömnader.

För tillfället letar Kuoppamäki-Luomansuu efter lämpliga samarbetspartners, med vilka hon kunde förverkliga en sjal av nässla och bomull samt ett tyngdtäcke, som sedan kunde tillverkas för försäljning.

Kuoppamäki-Luomansuu har som förhoppning att göra produkten känd inom Skandinavien och hon har för avsikt att med stödet från NTM-centralen besöka mässor i Danmark och Sverige för att förevisa sitt pprodukturval. I Stor-Britannien finns redan en kund som beställer i huvudsak garn, även om Kuoppamäki-Luomansuu inte har marknadsfört åt det hållet.

-Det skulle vara trevligt att på slottsbalen se någon klädd i en sådan här etisk och ekologisk kreation, konstaterar Kuoppamäki Luomansuu.

Uppdateringsdatum: 6 nov. 2020
Text: Annika Söderholm-Emas
Foto: Knokkon Textiles Company Ab

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.