Pienen kylan pesula

Den lilla byns tvätteri ger ren lokal service

Eira Niemi-Hautala, som i drygt 20 år har drivit tvätteriet Itä-Rajan Pesupalvelu, skaffade sig nya maskiner för ett år sedan.

Redan på 80-talet planerade Eira Niemi-Hautala att öppna ett tvätteri i Salla, men då hann någon annan före henne. År 1995 kom emellertid tvätteriet som fungerat i kommunens värmedistributionsrum till försäljning och Niemi-Hautala grep chansen. Efter några år stod de nya lokaliteterna på Teollisuustie klara.
– Det var tvungen sak att bygga nytt när kunderna blev flera. De gamla utrymmena var så små och obekväma, minns Niemi-Hautala.

Numera sysselsätter tvätteriet två arbetstagare förutom Niemi-Hautala själv. Turismen har från första början stått för en betydande del av omsättningen. Den viktigaste stöttepelaren är ändå avtalet med Salla kommun. Kommunens tvätt ger en säker inkomst året om, även om antalet kunder inom turistsektorn skulle variera.

Utan turismen kunde det ändå vara omöjligt att driva tvätteriet.
– Det finns kalkyler som visar att ett tvätteri lönar sig på en ort med 10 000 invånare. Salla har bara drygt 3 500 fast bosatta, och ändå rullar det på här, säger Niemi-Hautala med ett skratt.

I moderna tvättmaskiner värms vattnet upp med ånga. Maskinerna är driftsäkra och sparar energi.

Nya maskiner är säkra och ger inbesparingar

Under turistsäsongerna är dagarna ofta långa. Alla former av ändrings- och underhållsarbeten förläggs om möjligt till en lugnare tidpunkt. Eira Niemi-Hautala berättar att hon också ständigt funderar på hur det kunde gå att dra ner på kostnaderna. För ett år sedan utökade Itä-Rajan Pesupalvelu Oy sin maskinpark med ytterligare två tvättmaskiner och en torktumlare. De nya maskinerna är driftsäkra och sparar energi jämfört med de gamla.
– Energin som behövs för att värma vattnet kommer från ångpannan, dvs. vattnet värms inte med elektricitet, berättar Niemi-Hautala.

Lapplands NTM-central beviljade finansiering ur landsbygdsfonden för maskininvesteringarna. Finansieringen täckte 35 % av totalkostnaderna för investeringen. Det var Niemi-Hautalas bokförare som tipsade henne om möjligheten till finansiering.
– Jag har en fantastisk bokförare som också hjälpte mig att göra upp ansökningarna, säger Niemi-Hautala tacksamt och konstaterar samtidigt att finansieringen hade stor betydelse.
– De här maskinerna kostade ändå flera tiotals tusen euro så det är inga små anskaffningar.

Var tvättas din byk?

Itä-Rajan Pesupalvelu behandlar årligen cirka 50 000 kilogram av kommunens tvätt och ungefär lika mycket kommer från turistsektorn där kunderna är allt från privata stugor till hotell. Eira Niemi-Hautala skulle gärna tvätta sänglinnet från alla inkvarteringsföretag i regionen, men vissa företags tvätt transporteras nu hundratals kilometer till och från ett annat företags tvätteri.
– En kund funderar säkert inte på om här månne används lokala tjänster eller inte. Och ett stort företag funderar ännu mindre, grunnar Niemi-Hautala.

Förhoppningen är att kunderna skulle börja uppmärksamma saken och lära sig kräva lokala tjänster. Många återkommande besökare anser det vara viktigt att på något sätt kunna vara till nytta för den semesterort som blivit viktig för dem. Hållbarhet och ekologi är växande trender.
– Vi kan betjäna kunderna individuellt och ta emot också små mängder tvätt. Och så finns ju också den aspekten att om vi små tvätterier försvinner från kartan så försvinner också priskonkurrensen.

Artikeln har också publicerats på Lapin Keinos webbplats.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Tuuli Kontio
Foto: Tuuli Kontio

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.