Pulla auto1

Bollabiln serverar kaffe med sött eller salt till

Café Carl de Mumma är ett litet mysigt café vid torget i Ekenäs i Raseborg. Bageri och caféverksamheten har varit igång i 19 år, berättar Kim Holmberg. Terrassen utanför caféet har funnits sedan 2001 och den glasades in år 2015. Företaget fick investeringsstöd via Leader Pomoväst för inglasning av terrassen.

-Vi hade för få sittplatser inne och började därför jobba på att glasa in terrassen, och göra terrassen också delvis vintervarm med extra värmare. Det var enda möjliga lösningen för att få fler platser. Terrassen har vi haft sedan första sommaren 2001 men lovförfarandet för terrassen tog länge att få igenom då det inte fanns byggnadsrätt på torget, berättar Kim.

Covid-19 minskade kundströmmen

I medlet av mars började kundströmmen minska till följd av Covid-19. Det märktes i hela staden att människor började bli försiktigare. Holmberg berättar att de inom loppet av en vecka tappat uppemot 80% av kunderna. Den 23 mars gjorde företaget beslutet att stänga verksamheten, både av hälsoskäl för att skydda personalen och av ekonomiska. Då Holmberg varit hemma två dagar och han fick veta att regeringen hade för avsikt att stänga café- och restaurangverksamheter från fjärde april, började han fundera vad han kunde hitta på för att hålla någon verksamhet igång.

-Alternativet hade varit att ha stängt till sista maj, för take-away upplevde vi inte skulle ha ändrat på något. Ur hälsosynpunkt för personalen så hade den direkta kundkontakten funnits kvar. Samtidigt var det enkel matematik att konstatera att med 20 % av den tidigare omsättningen, så är det ingen vits att ha öppet överhuvudtaget, konstaterade Holmberg.

Funderade på alternativ

Holmberg började fundera på alternativ och då gick hans tankar till en bil det gick att sälja bröd och konditorivaror ifrån. Han gick in och sökte på internet, för i Mellaneuropa vanligt med försäljning från bilar. Där är det inte bara bageri- och caféprodukter utan det finns food-trucks med försäljning av fisk, blommor och allt möjligt. Holmberg råkade hitta en bil som var avsedd för café- och bageriverksamhet.

Han kontaktade företaget som finns ungefär 100 km väster om Hamburg, och fick veta att det gick att få hem bilen ganska snabbt. Detta förutsatt att den betalades på förhand, men då Holmberg visste att det var ett seriöst företag som endast förmedlar denna typ av bilar så slog han till och gjorde affär. Han fick fakturan via internet, betalade den med företagets kassamedel, och började söka färjplats från Travemünde upp till Åbo.

Det tog ungefär 8–9 dygn från att Holmberg stängt caféet tills han hade bilen i Åbo hamn. Företaget han handlat med hade en kontaktperson på finska sidan som skötte alla tullprocedurer och registreringen av bilen och körde hem bilen åt Holmberg ända till Tenala.

Kunderna gav bilen namnet

-Bilen kom på en tisdag och vi öppnade bilen för försäljning på lördag samma vecka. Då hade vi alla lov vi behövde klara, arrendeavtalet med staden sträcker sig till 30.06.2020. Vi kontaktade hälsoinspektören som kom och kollade igenom bilen redan halv nio följande morgon. Egentligen hade vi allting klart redan på torsdag morgon, men vi öppnade på lördagen 17 april.

Första lördagen bilen var i användning hade den ännu inte fått sina reklamtejpningar, vilket kanske visade sig vara tur. Både Holmbergs fru och dotter som är med i verksamheten berättade att flera kallat bilen för Bollabiln. Holmberg konstaterade att kundernas namn för bilen lät bra och namnet sattes till då bilen tejpades.

Bra synlighet har lett till åtgång

Café Carl de Mumma har haft bageri- och caféverksamhet i 19 år och haft öppet sex dagar i veckan, så har de även nu med Bollabiln. Kim Holmberg säger att det har räckt väl till med kunder och att de fått ett bra bemötande. Bilen har helt byggt på take-away verksamhet. Förutom att kunderna druckit sitt kaffe och ätit sin örfil eller lilla semla där på stående fot så har de köpt något med sig hem. Det är den åtgången som gjort att det blivit ekonomiskt lönande att ha bilen.

Då bilen stått på torget så har den synts bra i stadsbilden, och många som haft vägarna förbi har svängt in på kaffe. Då bilen varit relativt nära inpå den vanliga försäljningsplatsen och bageriet, så har personalen kunnat föra produkter direkt från bageriet till bilen och fylla på efterhand.

Uteterrassen öppnades

Från den första juni öppnades uteterrassen och nu är det möjligt att sitta ner och dricka sitt kaffe och avnjuta sitt tilltugg. Det har inte varit möjligt sedan 4 april. Ett direktiv som gäller restauranger och caféer är att de får ha öppet förutsatt de har bara hälften av platserna igång inomhus, för att trygga säkerhetsavstånden.

-Om vi öppnade cafét och hade kunderna att sitta inomhus så hade vi endast 12 sittplatser då vi tagit bort hälften av platserna. Det är inte värt att öppna inomhus då det finns 20 platser på terrassen. Med de bänkar medräknat som finns framför terrassen så blir det totalt 24 sittplatser utomhus, berättar Holmberg.

Stegvis öppnande av verksamheten

Under senaste personalmötet då vi planerade inför sommaren beslöt vi, då bilen tagits emot så bra, att vi öppnar stegvis. Nu är terrassen öppen och då det inte kom en andra våg så öppnade vi upp verksamheten lagom till midsommar. Då hade vi haft caféet stängt i nästan tre månader, berättar Holmberg.

På terrassen går det att öppna hela långsidan mot torget, båda kortsidorna går att öppna och det går till och med att få taket bort åt sidan om man vill.

Holmberg berättar att mottagandet av Bollabiln bland kunder och övriga försäljare har varit bra och de kommer att fortsätta sälja på torgdagar efter midsommar fram till hösten. De har fått förfrågningar om bilen och kommer eventuellt att vara med under kvällstorg och andra evenemang under sommaren. Hur det blir får framtiden utvisa, man måste se till helheten. Det behövs personal och fint väder

Uppdateringsdatum: 6 nov. 2020
Text: Annika Söderholm-Emas
Foto: Annika Söderholm-Emas

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.