Business som tar fart

Nya lokaler, verktyg och anställda, incitament för ny företagsverksamhet, en boost för marknadsföring och intåg på internationella marknader... Listan på hur landsbygdsfonden kan stödja er företagsverksamhet är lång, och det finns en stödform för så gott som alla företag!


Berättelserna vittnar om hur företagare enskilt och tillsammans dragit nytta av företagsfinansieringen.