Business som tar fart

Är du landsbygdsföretagare eller planerar du att bli det? Det lönar sig att stifta bekantskap med företagsstöden för landsbygden. De erbjuder möjligheter för många slags företag att utveckla sin verksamhet, både nystartade och expanderande. Du kan få företagsstöd för landsbygden även om du inte idkar jordbruk vid sidan av företagsverksamheten. Vi stöder etableringen av företag och företagens investeringar för att få mera företagsverksamhet och arbetsplatser till landsbygden. Stödet får emellertid inte snedvrida konkurrensen.

Nya lokaler, verktyg och anställda, incitament för ny företagsverksamhet, en boost för marknadsföring och intåg på internationella marknader... Listan på hur landsbygdsfonden kan stödja er företagsverksamhet är lång, och det finns en stödform för så gott som alla företag!

Berättelserna ner på sidan vittnar om hur företagare enskilt och tillsammans dragit nytta av företagsfinansieringen.

Alternativ 1: Du ska starta ett företag och du har redan en färdigslipad affärsplan

Om du överväger att starta ett företag och du redan har en färdig affärsplan kan du ansöka om nyetableringsstöd för företaget. Nyetableringsstödet underlättar startandet av företagsverksamheten och uppmuntrar dig som ny företagare under företagets första steg. Du kan få 5 000–35 000 euro i nyetableringsstöd och det betalas ut i två eller tre poster. Du kan använda nyetableringsstödet för att genomföra företagets etableringsplan, exempelvis till följande åtgärder:

 • köpa rådgivning om affärsverksamhet
 • produktutvecklingsprojekt
 • pilotering av produktionen
 • utarbeta en marknadsföringsplan
 • marknadsföringsförsök
 • utredningar om internationalisering.

Du hittar rikligt med information på Foretagsfinland.fi om att starta ett nytt företag och vilka åtgärder det kräver: www.foretagsfinland.fi

Alternativ 2: Du har redan ett företag, men du vill starta en helt ny företagsverksamhet

Ett fungerande företag kan också få nyetableringsstöd om det går in för en helt ny företagsverksamhet. Stöd för försök kan beviljas till ett belopp av 2 000–10 000 euro. Det viktigaste är att du skapar en genomförbar affärsplan innan du ansöker om stöd. Du kan som underlag använda modeller för affärsplaner som är i allmänt bruk, exempelvis en affärsplan som kan skapas på FöretagsFinlands webbplats.

Alternativ 3: Du överväger en investering, men är inte säker på om den lönar sig

Innan du investerar kan du ansöka om stöd för att utreda och planera förutsättningarna. Stödet för undersökningen av investeringens genomförbarhet är avsedd för anskaffning av experttjänster. Stödet förutsätter inte att investeringen genomförs – utredningen kan ju leda till resultatet att investeringen inte är förnuftig. Med en genomförbarhetsstudie kan du ta reda på om det till exempel är mer ändamålsenligt att köpa en färdig produktionsbyggnad i stället för att bygga en ny. Likaså kan du utreda om det är mer lönsamt att skaffa begagnade maskiner, trots att stöd inte kan beviljas för begagnade maskiner. Företag som förädlar jordbruksprodukter kan för en genomförbarhetsutredning beviljas 40 procent av de godkända kostnaderna. Övriga företag kan för en genomförbarhetsutredning beviljas 50 procent av de godkända kostnaderna i de minimis-stöd.

Alternativ 4: Du har kommit fram till att det lönar sig för ditt företag att investera nu, men du behöver extra finansiering

Investeringsstöden är ett effektivt verktyg när du bygger framtiden för ditt företag. Investeringsstöden för landsbygden erbjuder ett mångsidigt urval möjligheter för olika slags företag. Investeringsstöd kan sökas för:

 • anskaffning av nya maskiner och andra anläggningstillgångar
 • anskaffning och byggande av byggnader
 • immateriella investeringar, såsom programvara, patent och tillverkningsrättigheter.

NTM-centralerna och Leader-grupperna tillämpar urvalskriterier när de väljer projekt att finansiera. Syftet är att säkerställa att de sökande behandlas jämlikt och att medlen används på det mest ändamålsenliga sättet för att utveckla landsbygden. Till urvalskriterierna hör bland annat det planerade företagets placering och sysselsättningsförmåga och verksamhetens nyhetsvärde. Betydelse har också hur realistisk och grundlig affärsplanen är. På basis av hur affärsplanen och urvalskriterierna uppfylls bedömer NTM-centralen investeringsprojektets möjligheter att lyckas.

Alternativ 5: Du vill utveckla ditt företag men du märker att du kunde nå fler resultat i samarbete med andra företag

Samarbetsprojektet är ett näringsutvecklingsprojekt med två eller flera deltagare. Samarbetet kan vara samarbete mellan företag (till exempel företagsgrupprojekt), samarbete mellan företag och utvecklingsinstanser eller samarbete mellan utbildnings- och forskningsinstanser. Resultaten från samarbetsprojekten ska kunna utnyttjas allmänt så fort som möjligt efter att projektet avslutats. Med samarbetsprojekt kan man till exempel

 • utveckla företagens gemensamma produkter eller produktfamiljer
 • bygga upp mikroföretagens produktiva samarbete och stöda utvecklingen, marknadsföringen och försäljningen av turismtjänsterna som produceras av mikroföretag inom turismbranschen.
 • utveckla nya produkter och metoder inom landsbygdens små företag
 • utveckla korta leveranskedjor och lokala marknader för livsmedel
 • inom ett företagsgrupprojekt samtidigt utveckla det egna företaget och utföra
 • gemensamma utvecklingsåtgärder med andra företag i gruppen.

Från idé till resultat – ansökningsprocessen steg för steg

Med hjälp av den här kartan kan du kontrollera att ditt företag ligger i ett stödberättigande område: karta över områden där företagsstöd beviljas
Anvisningar: I det gröna området kan företagsstöd för landsbygden beviljas. I områdena med grå färg kan företagsstöd för landsbygden inte beviljas
Du kan zooma in och ut med hjälp av verktyget i högra kanten. Klicka på valt ställe på kartan så ser du om objektet ligger i ett stödberättigande område.
Uppe till vänster finns ett fält där du kan söka på adress. Skriv in adressen i sökfältet och tryck på Hae. Använd sedan zoomverktyget i högra kanten för att zooma in tillräckligt. Klicka på objektet så ser du om stöd kan beviljas i området där det ligger.

Uppdateringsdatum: 23 aug. 2021

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.