Elamysportaat

Upplevelsetrappa reser sig tack vare talkoanda

På Jouppilanvuoribacken i Seinäjoki byggs en upplevelsetrappa av trä på talko. Varje onsdagsmorgon samlas ett gäng från föreningen Lakeuden Elämysliikunta och från goda samarbetspartnern Lakeuden Latu i naturens hus Käpälikkö. Där dricker de en kopp kaffe och går igenom vad som ska göras den dagen. Lakeuden Elämysliikunta-ordföranden Hannu Salo basar för projektet.

- Utan talkogänget skulle det inte bli något av ett så här stort projekt. Tack vare stöttepelarna i föreningen blir det gjort, säger Salo med uppskattning i rösten och fortsätter:
- Det ser lovande ut, vi har nått mer än halvvägs. 350 trappsteg är färdiga och ungefär 150 återstår att bygga.

Den flera år gamla idén om en upplevelsetrappa fick vind i seglen när den togs upp i samband med att Kalevaspelen arrangerades i Seinäjoki sommaren 2017.
- Där frågades det vilken förening som åtar sig att bygga trappan. Vi bestämde oss för att hugga i och skriva ihop en projektansökan, berättar Salo.

Till dags dato har Salo lotsat 30 projekt i Lakeuden Elämysliikunta. Med hjälp av finansiering från Leader Liiveri har föreningen anlagt olika upplevelseobjekt, bland annat motionsplatser längs leden från Jouppilanvuori till Ahonkylä i Ilmola, och iståndsatt stigar och leder i närheten av Kyrkösjärvi. Finansiering för byggande av upplevelsetrappan har föreningen fått från NTM-centralen i Södra Österbotten. Förutom upplevelsetrappan har föreningen på gång anläggandet av en tillgänglig led för barn. Också den finansieras av Leader Liiveri.

Talkogänget i Lakeuden Elämysliikunta anlägger trappan i Jouppilanvuori-slutttningen. Hittills har 15 idrottsföreningar, enskilda medborgare, Seinäjoen Seudun Ruskayhdistys och Lakeuden Latu hjälpt till.

Social gemenskap är en resurs – skratt och hammarslag

I föreningens talkogäng skämtas det glatt, och regnet är inget hinder för att jobba.
- Vädret spelar ingen roll, vi är här ändå, ler Salo.
Det är inte så konstigt, för sammanhållningen är stor. Äldst i talkogänget är Esko Takala med sina snart 83 år. Han har varit med om föreningens talkon i fem år och det är inte tal om att utebli från dem.
- Det är trevligt att vara med. Gänget är bra och jobbar för en god sak.
Nya nunor har också dykt upp. Aktiva motionären Pentti Ritala är en färsk talkojobbare.
- Jag tycker om att jobba utomhus och gemenskapsandan är så bra här.

Trappan blir klar i augusti

Upplevelsetrappan började planeras i januari, då en testtrappa byggdes inomhus. Under projektets gång har tidtabellen hållit bra, och på Seinäjoki stads familjemotionsdag 15.8.2019 kommer trappan att invigas.
- Ännu ska vi bygga drygt hundra trappsteg, en utsiktsavsats, en mellanavsats och en startavsats, och belysning ska dras på båda sidor om räcket, förklarar Salo.
I byggskedet har trappan väckt intresse. De otåligaste har redan hunnit testa den.
- Vi har fått beröm, men officiellt kommer trappan att vara i allmänt bruk först efter invigningen, nämner Salo.


Pentti Ritala som är ny i Lakeuden Elämysliikunta-föreningens talkogäng och Esko Takala som har fem års erfarenhet av talkoarbete berömmer sammanhållningen.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020