Sotka1

Sotka har med gemensamma krafter omvandlats till ett fantastiskt fritidscentrum

Sotka fritidscentrum har utvecklats systematiskt redan i flera års tid. I Kauhajoki gör man saker tillsammans!

Numera omspänner området minst hundra hektar som med gemensamma krafter har utvecklats till en betydande helhet.

– Utvecklingen började redan i slutet av 70-talet när slalombacken öppnades. I början av 80-talet öppnades ett motorsportcentrum och vid ingången till 90-talet hade området fått en skidskyttestadion som uppfyller också internationella krav, minns Päivi Lahti-Kuusisto, Timo Kujanpää, Mauri Kuusisto och Ari Korpela som är aktiva inom motorsportföreningen och involverade i utvecklandet av området.

För att utveckla området till den omfattning det har i dag har det krävts ivrig och aktiv föreningsverksamhet och ett stort antal talkotimmar.

- Till först räknade alla aktörer upp sina egna behov och utvecklingsönskemål och utgående från dem formades en helhetsplan. Från utvecklingsönskemålen skissade en utomstående upp texten och kartan, berättar Päivi Lahti-Kuusisto.

Alla är fullkomligt ense om att utvecklandet kom bra igång när man väl hade fått en bra plan att stödja sig på.

Målet är att arrangera VM-tävlingar

– Vår första åtgärd var att förnya gokartbanans ytbeläggning. Totalkostnaderna blev cirka 40 000 euro, säger Korpela.

Motorklubben hade å sin sida planer på att bygga landets enda markbana för motorcyklar samt en motocrossbana på ett sex hektar stort område.

– Vårt mål är att arrangera markbane- och motocrosstävlingar ända upp till VM-nivå. Kostnaderna för investeringen steg till 260 000 euro och just nu pågår vår ansökningsprocess för att bli VM-tävlingsarrangör, berättar Kuusisto.

Utvecklandet av motorsportområdet fortsätter i rask takt.

- Följande på listan är iståndsättning av rallycross- och allemansbanan, eftersom banprofilen måste ändras, säger Korpela.

I planerna ingår också att förbättra säkerheten.

– För speedwaytävlingar på internationell nivå krävs luftfyllda skyddsstängsel som vi ännu saknar, konstaterar Lahti-Kuusisto.

Mångsidig verksamhet året om

Utöver idrotts- och motionsställen finns det också en mängd annan verksamhet på Sotka.

Till exempel fick sommarteaterns läktare tak och stolar med ryggstöd. På samma gång byggdes också bra utrymmen för rörelsehindrade på läktaren.

I området verkar också ett exceptionellt stort antal aktiva medlemmar i olika jaktlag som behövde få sin webbplats och sina adb-system förbättrade.

– Jaktlagen har sammanlagt 1500 medlemmar, så vi är i stort behov av ett adb-baserat medlemsregister. Vårt jaktlag har också en 300 kvadratmeter stor stockvilla vid namn Erähovi och den hyrs ut för olika festligheter och andra evenemang. Dit ville vi få modern av-utrustning, berättar Pauli Kiviluoma och Jyri Rinne från jaktlaget Kauhajoen Metsästysseura.

– Det är jättefint att området är i användning året om. Mångsidig verksamhet ger synergi. Och kalendern och användningen av området planeras nog på årsnivå i samarbete med alla aktörer, berömmer föreningarnas representanter.

Kauhajoki stad upprätthåller och utvecklar området inom ramen för sina befintliga resurser. Stadens senaste större investering var att bygga en underfartsbro för skidbanorna. Allas gemensamma önskan är att få bättre kommunalteknik till området nu när också användningen är allt mångsidigare.

– Naturligtvis med hänsyn till stadens ekonomi, och ett är åtminstone säkert och det är att talkoarbetets andel stiger hela tiden, betonar hela samarbetsgänget och funderar samtidigt om den yngre generationen tänker vara aktiv på samma vis.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Annukka Hautamäki
Foto: Annukka Hautamäki, Lasse Jokela