Eiolehapeaollanopea otsikkokuva

Snabb anslutning ger många möjligheter

Stefan Elf från Tenala i Raseborg införskaffade fiberanslutning för ungefär fem år sedan. Han driver företaget Oy Elftec Ab och har även jordbruksverksamhet. Vad har Elfs erfarenheter av anslutningen varit under de här fem åren och vilka råd vill han ge andra som överväger att skaffa fiberanslutning på landsbygden?

Behov av snabba förbindelser

Snabba dataförbindelser behövs både vid kontakterna till fabrikerna i Tyskland och emot kunderna. Bilder och ritningar behöver skickas fram och tillbaka till fabrikerna och till kunderna måste offerter, kataloger och produktbilder gå att sända snabbt. - Har man inte snabba dataförbindelser då, så kan man vara säker på att någon av konkurrenterna har det och då är man i sämre läge att få fram information till kunden, säger Elf.

- När det gäller kontakten till myndigheter och inlämnande av skattedeklarationer börjar det snart vara enda vägen att lämna in elektroniskt för aktiebolag och företag. Förutom att all administration på företagssidan sköts i molntjänster handhas även lantbrukets bokföring digitalt i molnet. På lantbrukssidan är det även alla EU-anmälningar, EU-blanketter och ansökningar som skall lämnas in.

–I dagens läge går allt över nätet, jag matar in gårdens arealer och odlingskartor elektroniskt, ritar om odlingsskiften och kartor i ett webgränssnitt. Program som har att göra med bilder och kartmaterial blir tunga applikationer som kräver att det är fart på linjen.

Även underhållningen är viktig

På privatsidan är det underhållningen som att se på TV-sändning eller film som har största kravet på snabba förbindelser. Förutom det sköts bankärenden och annan privat kommunikation via nätet. I föreningslivet har också de snabba förbindelserna varit till stor hjälp då gett möjligheter att ordna föreningars styrelsemöten i en Skypegrupp. Även näthandeln och läsandet av dagstidningar kräver snabba förbindelser.

Varför fiberanslutning?

Elf säger att det varit samma diskussion hela tiden och samma diskussion fortgår. Även om man tycker att allt man sköter idag går klart med det man har, så tycker han det lönar sig att satsa på fiberanslutning. Utvecklingen går snabbt framåt och visar inga tecken på att avta.

-Mitt råd om det grävs fiber i området och man funderar på att gå med är att ju fler som samtidigt ansluter sig desto billigare brukar starterbjudandet bli säger Elf.

Trots att kabeln går utanför fastigheten kan det bli dyrare att ansluta hushållet efteråt. Fiberkabel fungerar inte så att du kan ansluta till det var som helst. Man måste gräva till ett anslutningsskåp och därifrån dra fiberkabel till hushållet. Grävandet är en stor kostnad när det gäller fiberanslutningar. Därför lönar det sig att ansluta sig då fiberkabeln dras nära fastigheten.

-Ett pensionerat par som själva inte behövde fiberanslutning resonerade att anslutningen kanske inte direkt höjer fastighetens värde, men åtminstone bevarar den värdet vid en eventuell försäljning.

Kuitu kotiin

Optowest

Stefan Elf och ett antal andra entusiaster som var intresserade av fibernätverk till landsbygden var med och startade föreningen Optostart, som sedan blev andelslaget Optowest. Grundförutsättningen för att få igång ett projekt på landsbygden är att ett antal hushåll anmäler intresse för det. På landsbygden är avstånden mellan hushållen i förhållande till anslutna hushåll större än i stadsmiljö, vilket höjer priset på anslutningen.

–Jag betalade lite på 3000 € vilket är en stor peng, men inte såg jag något alternativ då. Tittar jag i backspegeln tycker jag fortfarande att det var rätt beslut säger Elf.

Andelslaget Optowest har sedan hösten 2013 tillhandahållit datakommunikation genom förbindelser i Tenala och Bromarv i Raseborgs kommun. Under perioden 1.3.2103 –28.2.2015 genomfördes ett utvecklingsprojekt för planering och marknadsföring på dessa områden. Resultatet från utvecklingsprojektet möjliggör nu en utbyggnad av ett fibernätverk till Långstrand där det finns ett tillräckligt stort antal intresserade abonnenter. Projekttiden för Fibernätverk i Långstrand är 01.03.2018-31.12.2018

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Annika Söderholm-Emas
Foto: Yngve Källberg