Robottikerho2

Robotklubb förde samman barn och vuxna i Kontiolax

Kulho byskola i Kontiolax kommun brinner för teknologi. Skolans föräldraförening är pionjär inom robotverksamhet.

Syftet för ett projekt för att utöka verksamheten med robotklubbar i Joensuu-området var att utbilda unga instruktörer för robotklubbar för barn, skaffa nödvändig utrustning och sprida verksamheten med robotklubbar till andra byskolor.

− Barn och ungas gemensamma robotintresse har blivit hela byns gemensamma grej och intresset för att bygga och programmera robotar har även spridit sig till grannbyarna, glädjer sig projektets ansvarsperson Janne Nivajärvi. Samtidigt har ett naturligt samarbete uppkommit mellan de olika byarna i Kontiolax. Tack vare projektet spred sig även verksamheten till andra byskolor och utanför Kontiolax kommun. Redskapen som införskaffats inom ramen för Leader-projektet har varit till glädje inom projektet under lång tid.

Projektet deltog även i evenemanget Amaze Me Leader, där man knöt kontakter med andra EU-länder. Inom ramen för projektet gjorde man studieresor till FM-robottävlingarna i Esbo och Rovaniemi, där man lärde känna elever från andra skolor och lärde sig om robotklubbsverksamhet. Efter projektet har Kulho skola varje år deltagit i riksomfattande robotevenemang, senast i FM-tävlingarna i Uleåborg, där man bland annat vann den allmänna serien för sumo.

Nivajärvi berättar att klubbarna introducerat teknik för många barn och unga – såväl flickor som pojkar.

− De lekfulla tävlingarna ger eleverna självförtroende och erfarenhet av att uppträda, som är till nytta långt in i framtiden. Klubben som drivs med projektfinansiering och frivilliga föräldrar har kunnat förbli gratis och således tillgänglig för alla.

Robotarna har visat sig tåla användning mycket väl och de kommer att vara till glädje även långt in framtiden. Föräldraföreningen vid Kulho skola fortsätter robotklubbverksamheten och utöver detta har alla robotar varje år deltagit i undervisningen tack vare aktiva lärare.

Syftet med teknologiklubbarna är att öka kreativitet och innovativitet i skolan. Samtidigt vill man förstås ha kul. Verksamheten har även fått stöd av undervisningsministeriet.


Efter projektet har Kulho skola varje år deltagit i riksomfattande robotevenemang. Man har även nått framgång i tävlingar.


Projektet förverkligades av: Kulhon koulun vanhempainyhdistys ry
Projektet finansierades av: Joensuun Seudun Leader ry

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Maria Markus
Foto: Jyrki Vesa