Juoksuputki

Landsbygdsfonden gläder såväl djur, ägare som branschens företagare

Landsbygdsfonden erbjuder en mängd olika möjligheter för alla som är intresserade av en hobby eller ett arbete som har med djur att göra. Eftersom vi just nu firar djurens vecka ville vi lyfta fram exempel på vad djurvännerna kan ansöka om finansiering för.

Utrymme för hundar att leka och bekanta sig med varandra, sysselsätta sig och träna

Hundparkerna ger hundarna möjlighet att tumla om med sina hundkompisar på ett fritt och säkert sätt och både hundarna och deras ägare kan hitta nya vänner. Hundparker som finansierats från Landsbygdsfonden finns på olika håll i Finland, till exempel i Ylivieska och Gustavs. I Ilmajoki byggs den första hundparken just nu. I den avgiftsbelagda hundparken som öppnats i Kiikois i Sastamala har man gått ännu ett steg längre: i parken finns bland annat dragpålar, tunnlar, ramper, agilityställen, olika hinder och möjlighet att simma.

Hundparkerna för med sig positiv stämning till området och förenar hundägarna ännu mer än förut. Så har det också skett i Gustavs där hundparken blev verklighet när kommuninvånarna år 2016 lade fram ett initiativ om att bygga en hundpark. Idén togs genast emot med stor entusiasm och man grundade en förening, Saariston Koirakamut, för att driva frågan. Hundparken blev klar 2018 som ett samarbete mellan talkofolk, privata donatorer och Leaderföreningen I samma båt.

– Hundparken har använts jättemycket efter det att den blev klar. Här får både hundar och ägare sällskap av varandra och här är det också lätt att låta valpar öva upp sina sociala färdigheter och vänja sig vid andra hundar, berättar föreningens ordförande Sirpa Koskinen på juli månads hundträff dit också Pia Backman, Eija Heikkilä och Ulla Hörkkö har kommit med sina hundar.

Läs mer om hundparken i Gustavs.

Pia Backman, Sirpa Koskinen och Eija Heikkilä på hundträff den 6 juli.

Under de senaste åren har hundparkerna fått sällskap av ännu mer omfattande äventyrsparker, hundskogar. Hundskogen Rallatus, som är ett cirka två hektar stort inhägnat område i Leppälahti, har fått investeringsstöd via Leader JyväsRiihi. I Kangasniemi finns det å sin sida ett stort hundfält, Koirakangas, som är avsett för skolning av hundar.

Inomhus i skydd mot dåligt väder

Eftersom det emellanåt är uselt väder i Finland behövs det också tak och väggar när man har sällskapsdjur som hobby. Med stöd från Landsbygdsfonden har det därför byggts också hundsporthallar. Till exempel i Karleby finns en häpnadsväckande springtunnel för hundar där man tryggt kan rasta sin hund oberoende av väder. Tunneln är 81 meter lång och banan inne i tunneln 210 meter. I ändarna av tunneln finns slutna cirkelformade utrymmen. I det ena planeras agilityhinder och i det andra en grillplats.

- Jag är tacksam för att vi fick finansiering för idén från Leader Aktion Österbotten. Det här är världens första springtunnel och vi är stolta över den. Nu har man insett avsikten med det här stället, säger ordföranden för Eläinhoitola Kotipesä ry Pekka Puolimatka.

Bekanta dig med springtunneln i vår tidigare publicerade artikel.

På djurpensionatet Kotipesäs gårdsplan i Karleby ståtar en enorm benformad byggnad som bevis på att det åtminstone ibland lönar sig att försöka.

Föreningen Palvelukoirayhdistys i Forssa har för sin del fått finansiering för att anlägga en konstgräsmatta och bygga agilityhinder i inomhushallen och för att förbättra förhållandena på utomhusplanen bland annat vad gäller belysning, parkeringsplatser och staket. Stöd beviljades av Leadergruppen LounaPlussa ry. I Kihniö började hundfantasterna med agility tack vare projektfinansiering.

Hundsportcentret Sievä i Sievi är säkert många hundfantasters dröm: I träningslokalen på 200 kvadratmeter och med bra redskap är det en fröjd att utöva sin hobby. Stöd för att bygga hallen fick man från Rieska-Leader.

Fler möjligheter att syssla med hästhobbyer

Också hästfolket har hittat de möjligheter som landsbygdsfonden kan erbjuda. Man har fått finansiering för till exempel medicinering och omvårdnad av djur samt för att bygga lokaliteter för hobbyutövning.

Till exempel i mellersta Finland har finansiering beviljats för travbanor och övningsbanor. Bekanta dig till exempel med ridbanan vid Hiirolas övningsbana eller Hankasalmi travbana, som har fått finansiering från Leader Maaseutukehitys och Leader JyväsRiihi.

MYH Horses, som är ett företag inom hästbranschen i Vittis som specialiserat sig på hinder- och fältritt, fick å sin sida företagsstöd från Leader Joutsenten reitti för att bygga en manege. Tack vare den isolerade manegen kan man erbjuda träning året om oavsett väderlek.

– En manege är nödvändig här i Finland om man vill göra det här professionellt. Manegen garanterar hästarnas och ryttarnas säkerhet. I synnerhet vid hinderritt måste det finnas ordentlig belysning, utomhusbanans belysning vill inte räcka till när kvällarna blir mörka. Manegens botten är också bättre för hästarna, säger Maija Yli-Huhtala.

Läs mera om manegen i Vittis.

I bästa fall används manegen av ett fyrtiotal ryttare dagligen. Också utomstående kan köpa manegekort och komma för att träna med egen häst.

I mellersta Österbotten finns ett större projekt med fokus på hästar: Mellersta Österbottens samkommun för utbildning och Kaustisen Seudun Raviseura Ry fick finansiering för ett utvecklingsprojekt för hästbranschen i mellersta Österbotten. Projektet har samlat alla aktörer inom hästbranschen i regionen. Projektet Hevosten Keski-Pohjanmaa har som mål att öka kännedomen om hästbranschens omfattning och nuläge i mellersta Österbotten samt om branschens möjligheter i framtiden. Målet är att intensifiera samarbetet mellan aktörer inom hästbranschen, olika intressegrupper och andra näringsgrenar i regionen och aktivera branschaktörerna till att utveckla en gemensam framtid.

Bekanta dig med projektet Hevosten Keski-Pohjanmaa här.

Ridcentret Stall rideaway i Korsnäs beslutade för sin del att ansöka om stöd för ett vattenband.

- Jag drömde från första början om ett vattenband, men det kändes först som en alltför stor investering. Efter att jag drivit stället i ett år märkte jag ändå att det fanns kunder och det började kännas som om investeringen var möjlig. Stödet från Aktion Österbotten betyder mycket för oss, det blev ett slags säkerhet. Den stora investeringen var mindre skrämmande, säger ägaren Anna Tujulin och berömmer investeringen som köpts med stöd via Leader.

Läs mer om ridcentrets vattenbandsinvestering.

Vesikävelymatolla voidaan kuntouttaa hevosia ja tämä antaa erinomaisen voimatreenin esimerkiksi ravureille. Vastaavaa laitetta ei toistaiseksi ole Pohjanmaalla.

Arbete med djur blev möjligt tack vare företagsstöd

Landsbygdsfonden erbjuder också möjligheter att börja med företagande inom djurskötsel.

Företagsstöd har beviljats till exempel för djurpensionat. Företagare Sanna Palojärvi grundade djurpensionatet Eläinhoitola LapinTassu på sin hemgård i Hanhikoski i Kemijärvi för ett par år sedan. Renoveringen, som delvis finansierades med Leader-stöd, blev klar sommaren 2019. Till LapinTassu köptes dessutom burelement med Leaderstöd.

– Idén om att grunda ett företag väcktes av att den gamla ladugården på gårdsplanen hade gott om plats som gick att använda. Jag har alltid tyckt om djur och har haft egna hundar. Sedan avlade jag yrkesexamen för djurskötare i Kajana och grundade företaget, berättar Sanna.

Bekanta dig med djurpensionatet Eläinhoitola LapinTassus historia här.

Finansiering har också gått till företagare som sysslar med skolningsservice, bland annat hundskolan Tinttimaisterin koirakoulu i Ilmajoki och Veikari som erbjuder hundskolningstjänster.

Du kan läsa mer om Veikari i vår artikel som publicerades tidigare.

Sevil och Lasse grundade ett eget Veikari-företag och lät bygga en hundsporthall på sin tomt i Jokikylät.

Närmat och välbefinnande för sällskapsdjuren

Också företag som tillverkar hundmat har fått investeringsstöd från landsbygdsfonden. Till exempel Kennelpakaste Oy, som tillverkar naturligt färskfoder i Ikalis, har fått stöd för att utveckla sin verksamhet från både Leader Pohjois-Satakunta och NTM-centralen.

I Loimaa finns å sin sida ett riktigt kluster av tillverkare av sällskapsdjursfoder, eftersom Egentliga Finlands NTM-central har beviljat stöd ur landsbygdsfonden till rentav tre olika djurfoderfabriker: Rovio Pet Foods tillverkar inhemskt Werraton-torrfoder av råvaror från närliggande gårdar och Dagsmark Petfood börjar tillverka våtfoder till katter och hundar. Aristo Oy koncentrerar sig för sin del på inhemska tuggben och godbitar till hundar.

Företagen har beviljats stöd ur landsbygdsfonden både för etablering och utvidgning av fabriker och för maskininvesteringar. Stöden har legat kring 30–35 procent av de totala projektkostnaderna som uppgått till närmare sju miljoner euro.

Läs mera om det speciella klustret av sällskapsdjursfoder i Loimaa.

Den pågående valpboomen och det samtidigt stigande intresset för närmat kommer vid Aristo till synes i efterfrågan på tuggben som tillverkats av hud från inhemska älgar och hjortar. Foto: Aristo Oy.

Med landsbygdsfondens hjälp har man också utvecklat regionernas veterinärtjänster. Till exempel har Sjundeås veterinärer i västra Nyland fått investeringsstöd från Leadergruppen Pomoväst för anskaffning av röntgenutrustning. Den inköpta röntgenutrustningen har förbättrat diagnostiken och på så sätt påskyndat fattandet av vårdbeslut. Leadergruppen Veej'jakaja har för sin del beviljat stöd för utvecklandet av tandvårdstjänster för hundar och katter i södra Savolax.

Upplevelser och nya uppfinningar till glädje för djurvännerna

Också husdjursparker kan få finansiering. Till exempel husdjursparken HuliVili i Kalajoki fick finansiering från Rieska-Leader.

Utöver traditionella husdjursparker har stöd beviljats också för verksamhet som går ut på att man tillbringar några semesterveckor som herde: Konceptet med herdeveckor i Lappland har tagits fram inom projektet Öppna miljöer och genuina upplevelser som finansierats via landsbygdsfonden. Finansieringen för projektet har beviljats av Lapplands NTM-central.

– Herdeveckorna lämpar sig för upplevelseturister i alla åldrar som har intresse för landsbygdsturism och djurskötsel. Vi hoppas få med såväl barnfamiljer, kompisgäng som enskilda kunder säger Annika Kostamo som är utvecklingschef för Leader Pohjoisin Lappi ry. Du kan läsa mer om herdeveckorna här.

Under herdeveckorna i Lappland kan man vid sidan av får få se höns, kaniner, vaktlar och isländska fårhundar. Foto: Esko Räty.

Leadergrupperna har också beviljat investeringsstöd för att bygga om företagens lokaler så att de lämpar sig för Green Care -verksamhet. Om du ännu inte hört talas om Green Care -konceptet kan du studera det här.

Alitalo gård som grundats av Susanna Hakala-Virkkala erbjuder djurassisterade Green Care -tjänster, bland annat arbetsverksamhet för specialgrupper. Målgruppen är personer som återhämtar sig från psykisk ohälsa och personer med funktionsnedsättning. Hakala-Virkkala hade jobbat tio år med personer som återhämtar sig från psykisk ohälsa. När Hakala-Virkkala kom hem från sitt dagliga arbete väntade henne varje dag en flock djur som består av bland annat hästar, katter, hundar, kaniner och får.

– I något skede föddes en idé om att det kanske skulle gå att kombinera min kära djurhobby och vårdarbetet.

Med hjälp av stöd från Leadergruppen Pirityiset byggdes lokalerna om så att de lämpar sig för Green Care -verksamhet: mangårdsbyggnaden restaurerades, tomten förbättrades, man byggde sociala utrymmen och djurstallar samt iståndsatte gårdsplanen så att den är framkomlig och möjliggör en enkel växelverkan.

Bekanta dig närmare med Alitalo gård.

Viikilä hästgård har fått finansiering från Leader Pohjois-Satakunta för att starta Green care -verksamhet. På gården använder man sig av natur- och djurassistans samt träningsmoment för psyke och kropp och träningsmoment i närhet.

Med i Green Care -verksamheten är också Aava Kertun Kotitila som ligger i Södra Vallgrund. Gården besöks av både daghemsbarn, personer med funktionsnedsättning, personer som återhämtar sig från psykisk ohälsa och åldringar. Nu för man ändå ut djuren till kunderna och inte tvärtom.

– Vår säsongtid är sommaren, då är gården öppen för alla. På våren och hösten försöker vi få hit grupper och föra ut djuren till dem som inte kan röra sig långa vägar, berättar Salmi.

Aava Kertun kotitila är ett av företagen som deltagit i projektet Luona som finansierats av Österbottens och Mellersta Österbottens Leadergrupper. Projektet har som mål att aktivera regionens företagare att utveckla Green Care -verksamhet som bygger på det välbefinnande som naturen ger.

Läs mer om verksamheten på Aava Kertun tila.

Aava Kertun kotitilas stall har precis blivit renoverat. Där bor bland annat kaninerna Mustikka och Mansikka. Foto: Kirsi Tikkanen.

Sist men inte minst lyfter vi fram en finländsk sällsynthet: Niinisalon Ratsastajat upprätthåller ett unikt traditionellt kanonspann. I hela världen finns motsvarande verksamhet bara i ett fåtal länder. Föreningen vill föra vidare kunskapen till yngre generationer. För detta ändamål har Leader Pohjois-Satakunta beviljat finansiering.

Kanonspannets hästar och män är riktiga filmstjärnor, för de har varit med i över 20 filmer, till exempel i de nyaste versionerna av Okänd soldat och Här under polstjärnan. Kanonspannet genomför också uppvisningar på olika evenemang som ordnas av armén och försvarsorganisationer. Det går också att beställa spannet till andra evenemang och jippon och det har uppträtt på en mängd olika festligheter runt om i Finland.

Läs mer om det traditionella kanonspannet här.

Uppdateringsdatum: 9 dec. 2021