Koijarvi1

Koijärvi skola-daghem fick ny lekplan

Glädjetjuten verkade aldrig ta slut när daghemsbarnen för första gången fick testa den nya lekplanen på gården till Koijärvi skola och daghem.

Koijärviregionens gemensamma satsning, en ny lekplan, blev klar lagom efter semesterperiodens slut.

─ Jag fick riktigt tårar i ögonen när barnen glatt rusade ut till lekplanen. På det här viset fick vi lyckliga barn och hälsosamma aktiviteter för dem, säger styrelsemedlem Taija Torkkel från understödsföreningen Koijärven koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys.

Koijärvi

Den drivande kraften bakom lekplansprojektet Taija Torkkel anser att den nya lekplanen utgör ett komplement till skol-daghemsgården och att hela gården nu kan användas i större utsträckning.

Koijärvi skola har 65 elever och daghemmet för närvarande 40 barn. När den nya daghem-skolkombinationen blev klar och öppnade sina dörrar i början av fjolåret blev det också nödvändigt att få fler aktiviteter till skolgården. Där fanns redan några lekredskap och en stor sportplan för motionsidrott, men till den lilla tomma sportplanen ville vi ha något som skulle få barnen att röra på sig och trivas. Understödsföreningen Koijärven koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys tog tag i saken och resultatet är den nyligen invigda lekplanen som understödsföreningen ansökte om och fick finansiering för ur landsbygdsfonden genom Leadergruppen LounaPlussa ry. Lekplanen får fritt användas av områdets barn och vuxna också utanför skoltid.

─ Avsikten med projektet är att hitta en lösning på problemet med motionsmöjligheter för såväl skol- som dagisbarn som andra barn i närområdet liksom också vuxna. Det viktiga är att området aktiverar alla att röra på sig och att alla har fritt tillträde dit, säger Torkkel.

Understödsföreningen har redan tidigare på talko gjort grundarbetena till skolans gårdsplan. Dessutom har man med talkokrafter renoverat en gammal bastu till lekstugan Nuppula, iståndsatt en gammal lagerbyggnad, byggt ett kombinerat omklädningsrum och redskapsförråd för skridskoåkare samt byggt en bivack inklusive plats att göra upp öppen eld.

─ Vi har också sått gräsmatta, byggt ett skyddsstängsel och planterat granplantor. Nu fungerar hela gårdsplanen för många olika ändamål. Det har till exempel arrangerats en Matchshow för hundar. På bivacken kan man ha det trevligt och grilla korv. Skolgården med lekplan är hela områdets gemensamma mötesplats, betonar Torkkel.

Vad gäller önskemålen om lekutrustning och lekredskap lyssnade man naturligtvis på skolans-daghemmets personal och barn som nog visste hurdana redskap det borde finnas på planen. Nu finns där olika klätterställningar, rutschbanor och en karusell. Kostnaden för lekparksprojektet var 25.500 €, varav LounaPlussa ry finansierade 65 %.

─ Lyckligtvis hade vi egna hantverkare så att vi fick arbete utan vederlag med i projektet. Resten av finansieringen försöker vi få ihop av lokala företag som kan delta också med en liten donationssumma. Vi har redan samlat bra med donationer, berättar Taija Torkkel.

Koijärvi2

För grund- och byggarbetet ansvarade Rakennustyö Torkkel Oy. Säkerhetssanden fördes till området av Louhinta Tuomola Oy. Naturligtvis gjorde områdets invånare och föreningsmedlemmar också talkoarbete för projektet.

─ I föreningen har vi haft ett verkligt aktivt gäng och alltid är det någon som tar sig an någon uppgift. I talkoarbetet har också medverkat vuxna som inte har egna barn eller barnbarn i området men som ändå velat hjälpa till. Talkoandan är en otrolig kraft! berömmer Torkkel.

Härnäst planerar föreningen att ordna en Morotsfestival på skolgården. Om gamla tecken stämmer blir evenemanget större än många kan föreställa sig.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Ulla Harju
Foto: Koijärven koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys