Kolarilaiset loikkaavan digikuopan

I Kolari tar invånarna ett skutt över digigropen

Den äldre generationen kan lätt drabbas av ribbskräck när det gäller att använda smarta apparater. Så går det i synnerhet om ingen hjälper till att ta de första stegen mot digitalisering. Projektet Meän digiloikka jämnar ut vägen mot ett digismartare Kolari.

Projektet Meän digiloikka som körde igång i oktober 2017 riktar sig i synnerhet till Kolaris seniorer. Målet är att göra teknologin känd för äldre människor, att lära dem använda digitala tjänster och samtidigt hjälpa dem att kunna bo hemma ännu längre.

Invånarjuryn som bereder projektet samlas en gång i veckan – den yngsta jurymedlemmen är 69 år och den äldsta 84. Behovet att få rådgivning är stort, men också behovet av uppmuntran.

– Många trodde till en början att apparaterna går sönder om man rör vid dem. Den här rädslan har redan hunnit försvinna, säger projektchef Kati Huttunen med ett skratt.

Responsen har också annars varit positiv. De mest entusiastiska lär redan ringa WhatsApp-samtal till varandra.

– Deltagarna har blivit säkrare i att använda teknologi. Tack vare de gemensamma övningarna vågar de pröva på olika saker. Dessutom har de kommit till insikt om vad allt man kan söka fram och hitta på nätet, räknar Huttunen upp.

För tillfället får man låna pekplattor, dygnskalendrar med påminnelser som underlättar seniorernas vardag samt hörselkommunikatorer som hjälper dem med svag hörsel. Apparaten Memoera Trainer som aktiverar minnessjuka personer används dessutom på prov.

– I fortsättningen får vem som helst låna de här smartapparaterna från biblioteket eller biblioteksbussen, oavsett ålder, berättar Huttunen.

Verksamhetsmodellen prövas ännu i pilotgrupper på olika håll i Kolari, eftersom nivån på nätuppkopplingarna varierar.

– Kolari har fibernät och mobilnät, men också områden där förbindelserna är dåliga, Kati vet Huttunen.

Ett kompendium om verksamhetsmodellen utarbetas

I fortsättningen kan också andra dra nytta av kolaribornas erfarenheter av digitala apparater.

– På basis av det vi lärt oss i samband med projektet gör vi upp instruktioner för såväl deltagare som handledare, men också för att organisera ett helt projekt, lovar Huttunen.

Projektet Meän digiloikka som pågår fram till augusti 2018 har fått stöd ur landsbygdsfonden.


På stora bilden håller Martti Malinen, Kalle och Annikki Tenhunen samt Aira Voutilainen på att ta ett digiskutt.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020