Alpua voimala 7

Eget kraftverk förser Alpua med el

Våren 2011 stod man inför en välbekant situation i byn Alpua i Vihanti i Norra Österbotten. Byskolans elever sjöng Den blomstertid för den allra sista gången. Byborna ville dock inte lämna skolbyggnaden oanvänd utan grep chansen och köpte fastigheten.
− Vi fick skolan förmånligt, men vi måste ta en ordentlig funderare på hur vi skulle klara driftskostnaderna, berättar Timo Rankinen, ordförande för byföreningen i Alpua.
Alpuaborna insåg att de måste utveckla företagsverksamhet för att täcka kostnaderna, men företagsverksamhet passade inte särskilt bra in på byföreningens roll. Därför grundades utvecklingsföreningen Alpuan kehitys ry, som köpte skolbyggnaden år 2012.
− Då var vi redan medvetna om att CHP-kraftverken skulle komma. Ett sådant kraftverk producerar el och värme samtidigt och det intresserade oss eftersom skolfastigheten förbrukade mycket värme och el, berättar Rankinen.
När byborna upptäckte att föreningen kan få stöd till projektet av den lokala aktionsgruppen Nouseva Rannikkoseutu ry, och att stödet kan rentav uppgå till hälften av beloppet, tog man mod till sig och började söka efter finansiering för kraftverket. Föreningen utarbetade planer och kalkyler för projektet, och därefter knackade representanter för Alpuan Kehitys ry på hos den lokala bankdirektören.
− Vi vidtalade bankdirektören och han kom till platsen för att titta på våra planer.
Föreningen har nu ett lån som löper på 15 år, berättar Rankinen.
Projektet går på totalt 187 000 euro, och föreningens egenfinansieringsandel blev slutligen något under 75 000 euro. El- och värmeräkningarna byttes ut mot kostnader för anskaffning av råvara och låneskötsel.
Kraftverket körde i gång i januari 2014. Verksamheten siktar främst på självförsörjning inom energi, men under det första året producerade kraftverket så mycket el att en del kunde säljas. Oulun Sähkömyynti säljer överskottsel bland annat från Alpua under produktnamnet Farmivirta, "Farmström". Farmivirta gör ett pionjärarbete för närproducerad energi, och Forum för hållbar utveckling inom energibranschen belönade därför Farmivirta som Årets klimatbragd 2014.

Oulun Sähkönmyynti Oy säljer överskottselektricitet från CHP-kraftverket i Alpua under produktnamnet Farmivirta. Energibranschen utsåg Farmivirta till Årets klimatbragd 2014.

Kraftverket ger Alpuaborna närproducerad energi, men också annan utkomst. Råvaran till kraftverket köper föreningen av skogsägare i närområdet. Lokala entreprenörer flisar och torkar veden och övervakar kraftverket. Föreningen har även anlitat ett lokalt företag för driften av kraftverket. Skolfastigheten som föreningen äger underhålls med talkoarbete, men kraftverkets verksamhet bygger på lönearbete.
− Kraftverket ger samtidigt sysselsättning i byn. Pengarna som läggs ned på energi och skattepengarna blir kvar i vår egen ort, påpekar Rankinen.
Föreningen får inkomster genom att sälja el men också av att hyra ut fastigheten. I den gamla skolan fungerar bland annat ett privat daghem. Ibland övernattar resande personal från VR i huset, medan företag hyr lokaler för kursverksamhet och privatpersoner hyr huset för familjefester. I skolan ordnas dessutom fritidsaktiviteter av olika slag. Det händer således en hel del i skolhuset trots att eleverna var tvungna att lämna det.
− Läget verkade dystert när även butiken lades ned. Men nu har vi fått butiken tillbaka, och den erbjuder till och med posttjänster, säger Rankinen, belåten över att byn med cirka 450 invånare håller på att återhämta sig.
Projektet genomförs av: Alpuan kehitys ry
Finansiär: Nouseva Rannikkoseutu ry
Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020