Kaavin sirkus 1000

Cirkus Muikku lockar till sig också vuxna

Kuopio är inte det enda stället i Norra Savolax där det ordnas trendig cirkusverksamhet. Cirkus Muikku fick sin början i Kaavi redan för nio år sedan. Det är ingen sysselsättning för amatörer, utan också Kaavi kommun har satsat på cirkusverksamheten. Gymnastiksalen i skolan som stod klar hösten 2016 är planerad så att den också lämpar sig för cirkusaktiviteter.

-I tiderna gick det så lyckligt till att Utbildningsstyrelsen återinförde finansieringen för skolornas klubbverksamhet och till en början verkade vi några år som en hobbyklubb för lågstadieelever, berättar Timo Hatakka.
Föreningen Kaavin Nuorisosirkusyhdistys grundades efter det att de äldsta lågstadieeleverna flyttade över till högstadiet och man märkte att det fanns behov av cirkusverksamhet.

Nya konster motiverar unga

Cirkus Muikku befinner sig i ett brytningsskede och nya idéer utvecklas för att garantera att verksamheten ska förbli intressant och fortsätta.

-Vi har nu stora lokaliteter att träna i. Vi har gjort så att de äldre cirkusmedlemmarna bär ansvar och undervisar också de yngre. I något skede tar ändå de egna färdigheterna slut och ungdomarna blir inte motiverade av att repetera samma sak gång på gång. I synnerhet flickor i åldrarna 11-13 år lär sig verkligt snabbt. För att behålla motivationen behövs det nya konster, berättar Hatakka som fungerar som instruktör.

-För en tid sedan fick vi en privat donation med vars hjälp vi kunde börja fundera på ett utvecklingsprojekt, gläder sig Hatakka.

Kalakukko ry har varit med om att finansiera en ny trampolin och en luftvoltbana. Det senare är i praktiken en luftmadrass på vilken redan lite längre hunna kan öva till exempel att göra volter, eftersom madrassen gör det enklare att ta sats och risken för skador minskar.

Utveckling genom samarbete i östra Finland

Fastän det krävs en massa utrustning för cirkusverksamhet ligger tyngdpunkten ändå på färdigheterna och att kunna lära sig dem. Joensuun Seudun Leader och Kalakukko ry har tillsammans finansierat samarbete över landskapsgränserna för att utveckla cirkusverksamheten.

- Cirkus är en sådan gren som man först själv måste behärska innan man kan undervisa andra. För att vi ska ha förstklassig cirkusverksamhet behövs det också förstklassig undervisning. Ur vår synpunkt är det viktigt att vi får en cirkusskollärare och kan ordna workshoppar och öva också annat som hör samman med cirkus, såsom ljud- och ljusteknik, berättar Hatakka.

I dagens läge deltar fler än 60 hobbyutövare i Cirkus Muikkus verksamhet. Utöver Kaavi har vi ungdomar från Juankoski, Riistavesi och Tuusniemi. Det finns behov av cirkusverksamhet, inte bara bland barn och unga utan också bland vuxna.

-Vi vill samarbeta kring ny verksamhet på 1-4 orter och också köra igång mångsidigare cirkusverksamhet som är riktad till vuxna, säger Hatakka.

På hösten med i verksamheten

På hösten startar nya grupper genast när skolorna börjat och alla intresserade som fyllt 7 år är välkomna med. Cirkus är i princip en social aktivitet. Allt görs tillsammans, inklusive pyramiderna, och hobbyn är mångsidig. Till dem som tvekar ger Timo följande råd:
- Fastän du inte är någon sportig typ finns det mycket inom cirkusen som du kan göra. Trollkonster kräver ingen akrobatik. En litet grövre byggd kan till exempel vara underst i pyramiden, vilket i själva verket är mer krävande än att vara högre upp. Jag tror att cirkusverksamheten är lockande på grund av den goda stämningen, samvaron och känslan av att göra något tillsammans, säger Timo.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Hannakaisa Markkanen
Foto: Akseli Muraja