Laajakaista tuli kylaan

Bredbandet kom till byn

När nätuppkopplingen fungerar löper också vardagen. Mer och mer information överförs via nätet. Allt fler blanketter, ja nästan alla, fylls i på nätet och i allt större utsträckning tittar vi på serier via streamingtjänster på fritiden. Men om nätuppkopplingen bryts uppstår det mycket snabbt problem i vardagen.

Underlättar bybornas vardag

I Suupohja i södra Österbotten höll telefonoperatörerna på att montera ner de fasta bredbanden från byarna. Byborna sölade inte utan skred till verket med en gång. De började kartlägga situationen och tog kontakt med Sunet, dvs. Suupohjan Seutuverkko Oy, som är verksamt i området. Företaget bland annat bygger och upprätthåller telenät.
- Vi utredde situationen tillsammans med byborna och frågade om också andra var intresserade att komma med, berättar Sunet Oy:s verkställande direktör Aatu Samppala.

Så småningom väcktes tanken på ett projekt vid namn Tehokas tietoliikenne Suupohjan kyliin (sv. Effektiv datakommunikation till byarna i Suupohja).
- I juni i fjol lämnade vi in projektplanen till Leadergruppen i Suupohja, minns Samppala.
Tanken på Leaderfinansiering uppstod eftersom Sunet också tidigare har använt sig av sådan och konstaterat att den fungerar.
- Finansieringen är lämplig för små investeringar i enskilda byar. Leaderfinansieringen är flexibel och det går smidigt att uträtta ärenden med en lokal förening, säger Samppala.

Nu när det Leaderfinansierade projektet är på slutrakan har man fått optisk fiber till byarna Perälä i Östermark, Lustila i Kauhajoki och Myrkky i Bötom.
- Den garanterar att datakommunikationen fungerar. Ett optiskt fibernät har större kapacitet än trådlösa nät, belyser Samppala.

Samppala säger att optisk fiber också har den fördelen att uppkopplingen går att producera sådan som kunden beställer den, medan trådlösa uppkopplingar påverkas av annan datakommunikation.
- Byborna kan jobba effektivt hemifrån och njuta av till exempel streamingtjänster utan avbrott. Också möjligheterna till distansövervakning av fastigheter förbättras via modern infra.

laajakaista

Stöder affärsverksamheten

Också i byn Ilvesjoki i södra Österbotten byggdes optisk fiber under år 2017. För det fiberoptiska nätet fick byföreningen finansiering via Leader Liiveri. Fungerande Internetuppkoppling är en nödvändighet likaså för företagen i byarna. Detta vet också alkoholtillverkaren Pramias företagare Marko Mäkinen.
- Snabb nätuppkoppling är livsviktig. Vi sparar in många resdagar genom att ha Skype-förhandlingar till exempel med Alko och dotterbolaget Pramia Plastic.

Av nätförbindelsen krävs kapacitet också när det gäller andra saker som rör företagsverksamheten. Enligt Mäkinen går det behändigt och säkert att föra över information via optisk fiber.
- Reklambyrån och vi skickar ofta stora etikett- och tidningsannonsfiler till varandra. Också Serveris verifieringar överförs till utomstående flera gånger under dagen.
Pramias företagare menar att en fungerande optisk fiberuppkoppling ger byn livskraft och åtminstone inte längre utgör något hinder för någon att flytta företagsverksamheten till byn Ilvesjoki.

Under den senaste tiden har många byar i södra Österbotten fått optiskt fibernät som underlättar både bybornas och företagens vardag.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Marjukka Mäkinen, projektet ViestitEllen
Foto: Marjukka Mäkinen, projektet ViestitEllen