Saarijarvi1

Strukturstöd gav livskraft

Familjen Saarijärvi har fått strukturstöd från NTM-centralen för att göra investeringar. Tack vare dem har gården utvecklats och växt.

Saarijärvi gård har funnits i byn Niemi i Evijärvi kommun ända sedan 40-talet. Den nuvarande husbonden Mikko Saarijärvi tog över ansvaret 2003. Han var då 19 år, och gården hade 18 kor. Sedan dess har mycket hänt: i dag finns det drygt 500 tjurar och 28 mjölkande kor på gården. Årsproduktionen är 170 000 kg kött och 200 000 liter mjölk.


Den första investeringen gjordes 2005, då ett nytt foderförråd byggdes. År 2007 var det dags att bygga ett ungnötsstall, år 2010 fodersilor, år 2012 ett foderförråd och år 2015 ett till ungnötsstall. I år har en asfaltplan tillkommit för att underlätta den tunga trafiken. I framtiden skymtar fler fodersilor; de behövs på grund av det ökade tjurantalet.


– Gården har hållit sig livskraftig tack vare investeringarna, säger Saarijärvi.


Mikko Saarijärvi har växt in i rollen som driftsledare. Vad det är att vara företagare såg han tidigt när han följde med föräldrarnas arbete. Som yngre gick Mikko en 2-årig utbildning vid en lantbruksläroanstalt. Nu börjar nästa generation lära sig jordbruksarbete, för de tre barnen i familjen är ofta med om sysslorna på gården tillsammans med föräldrarna. Hustrun Satu hjälper till på gården, och ibland gör Mikkos mor en insats på mjölkningssidan. Dessutom sysselsätter gården på deltid en person som sköter tjurarna och gör maskinarbeten.


Gården tillför den lilla byn mycket livskraft. Samarbetet med andra lantbruksföretagare är aktivt. På 10 kilometers avstånd finns bland annat en gård som föder upp kalvar, därifrån kommer kalvarna när de är 5 månader gamla. Ensilaget bereds själv, men spannmålen köps på nära håll om det bara är möjligt. Närmare 10 spannmålsodlare finns att tillgå.


Oftast är jordbruket ännu mer en livsstil än ett arbete. Saarijärvi är av den åsikten att det viktigt att kunna bestämma själv och arbeta i egen takt.


– I det här jobbet upplever man alla årstider intensivt. Man ser konkret vad man åstadkommer, konstaterar Saarijärvi.


Det är inte alltid enkelt att fylla i ansökningarna om stöd. Saarijärvi kritiserar den tungrodda byråkratin. Ofta går det mycket tid till att göra ansökningarna och många människor är inblandade. Stöd och råd har funnits att få, enligt Saarijärvi. Ett särskilt tack riktar han till stödexperten vid NTM-centralen i Södra Österbotten, som det alltid har gått mycket bra att samarbeta med.


Enligt paret Saarijärvi börjar gården nu vara färdig vad jordbruket beträffar. Några nya stora investeringar ingår inte i planerna, åtminstone inte så länge Mikko Saarijärvi är husbonde. Det återstår att se om något av barnen kommer att ta över. På djurfronten händer det hela tiden något: medan den här intervjun gjordes föddes en kalv i ladugården.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.