Energiafiksuvilja2

Spannmål av god kvalitet med mindre energi

Om allt går enligt planerna, torkar Sippola gårds spannmål snart med bioenergi och med en mindre mängd energi än vanligt. Dessutom är det torkade spannmålet av högre kvalitet och det tar kortare tid för odlaren att sköta torkningen. Hur kan det vara möjligt?

Bröderna Juha och Jussi Sippola har planerat en ny spannmålstork redan en längre tid. De ville ha en modern tork och slutligen hittade de en leverantör, Antti-teollisuus. Brödernas jordbrukssammanslutning började utveckla en prototyp med torkhustillverkaren. När de sökte finansiering för investeringen kom det fram att de också kunde få landsbygdens innovationsfinansiering för projektet som sedan blev valt i EJFLU:s innovationsgrupp.

Grävarbetet pågår på byggplatsen, men Juha Sippola som just tar emot en last hinner berätta vad det egentligen handlar om. - Vi håller på att bygga ett modernt automatiserat torkhus som ska få en ny slags anordning för mätning av fuktighet. Resultatet är spannmål av jämnare kvalitet och torkningen tar mindre energi och sparar odlarens tid, säger Sippola.

Nya torkhuset är klimatsmart och sparar odlarens dyrbara tid

Dagens mätmetoder är inte exakta och därför låter man ofta spannmålet torka längre än det behövs bara för säkerhets skull. Odlaren kan inte fullständigt lita på automatiken som byter ut det torra partiet mot ett nytt parti. Externa faktorer, såsom luftfuktighet, inverkar stort på slutresultatet. - Automatiken hjälper inte mycket om man ändå måste göra mätningarna på plats, förklarar Sippola. Den nya mer exakta mätanordningen sparar uppgifterna i en molntjänst och odlaren kan följa upp läget på en dator.

Energismarta lösningar hör till brödernas vardag också i övrigt. De har ett eget flishus och torkhuset kommer att använda bioenergi som drivkraft. - Läget är gynnsamt för alla när vi genom att ta hänsyn till miljön sparar både pengar och tid, säger Sippola.

Bröderna Sippola är ett bra exempel på utvecklingsinriktade företagare som vill driva vidare sin näring. - Vi har väl ärvt företagandet, säger Juha Sippola. Båda bröderna har utexaminerats som diplomingenjörer från Tammerfors tekniska universitet. De har studerat bland annat produktionsekonomi, maskinplanering samt mät- och elteknik. Denna bakgrund bidrog till samarbetspartens beslut att delta i projektet.

Jussi och Juha Sippola arbetar båda utanför gården, vilket är viktigt tycker Juha:
- Vi har följt upp hur tekniken utvecklas på andra håll och vet därför vad som är möjligt. Att nya innovationer uppstår handlar ofta om att man kombinerar gamla saker på ett nytt sätt. På Sippola gård kommer försöket att pågå i två års tid, varefter det är enkelt att göra affärer, menar Sippola. Det nya systemet kan bli en konkurrenskraftig exportprodukt som kan hjälpa Finland att exportera klimatsmart kunnande ut i världen.

Ytterligare information: mtysippola(at)netikka.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020