Maaperatieto

Markinformation till hjälp vid praktiska problem

Klarar jordbrukarna av att förbättra åkrarnas kulturtillstånd på kort tid? Den här frågan vill projektet OSMO svara på. Samtidigt främjar projektet jordbrukets vattenvård.

OSMO är en förkortning av det långa namnet Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä (Kunnande och verktyg för resurseffektiv skötsel av markens kulturtillstånd genom samarbete) – det är ju just kunnande och åkrarnas kulturtillstånd som är de viktigaste jordbruksresurserna. I Finland är jordbrukets resurseffektivitet överraskande dålig för närvarande, eftersom skördarna begränsas av exempelvis jordpackning och spårämnesbrister.

”Det behövs ett brett kunnande för att värna om kulturtillståndet. Vi lade märke till att det i Finland ännu inte har skapats något omfattande nätverk som skulle stödja jordbrukarna i att hitta praktiska lösningar på de här problemen”, förklarar projektchefen Jukka Rajala.

Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet samt ProAgria Västra Finland och Södra Österbotten beviljades särskild landsbygdsprogramfinansiering för vattenskydd och återvinning av näringsämnen. Ett antal företag, jordbrukare och stiftelser bestämde sig för att gå med i projektet.

Systematiskt samarbete spelar huvudrollen

Nu är OSMO i full färd med att lösa problem som har med kulturtillståndet att göra. Systematiskt samarbete mellan forskning, rådgivning, jordbrukare och företag spelar huvudrollen.

Åtta ”försöksgårdar” i Egentliga Finland, Satakunta och Södra Österbotten deltar i verksamheten. I de praktiska gårdsförsöken undersöks effektiva metoder att förbättra kulturtillståndet inom olika produktionsinriktningar samt på olika jordarter och med olika bearbetningsmetoder. De rön som samlats in på ”försöksgårdarna” och utomlands förädlas till kunnande med hjälp av kompetensgrupper samt på fält- och utbildningsdagar.

”I varje kompetensgrupp träffas 15–20 jordbrukare i ett halvt års tid och diskuterar kulturtillståndet och hur det kan utvecklas. Utgående från träffarna görs det för var och en av deltagarna upp en individuell plan för skötsel av markens kulturtillstånd. Dessutom ska projektet resultera i en verktygslåda för skötsel av kulturtillståndet. Den här verktygslådan är avsedd för allmänt bruk”, berättar Jukka Rajala.

”Viktiga i sammanhanget är också de lokala rådgivarna som förmedlar kunskapen vidare i sitt eget arbete”, påpekar Rajala.

Ekoodlaren Janne Rauhansuu sitter i styrgruppen för OSMO och gläder sig åt att projektet är jordnära. Till höger projektchefen Jukka Rajala.

Entusiastiskt mottagande

OSMO-verksamheten är i full gång och mottagandet har varit positivt. Redan nu har projektet nått hundratals jordbrukare.

”Att vara med i kompetensgruppen har fått det att snurra i skallen på ett positivt sätt. Jag lär mig hela tiden nytt och får tillfälle att diskutera med andra jordbrukare som är i samma situation. Jag tycker att alla jordbrukare borde vara redo att förbättra åkrarnas skick. Marken är A och O”, säger Melina Lindegren från Finby. Hon är medlem i kompetensgruppen i Egentliga Finland.

Miljön och plånboken mår bra av att åkrar i gott skick ger en större skörd med mindre gödselmedelsinsatser och utlakningen minskar.

”Det finns gott om forskningsdata, men förädlingen av data till kunnande och praktiska åtgärder har varit bristfällig. Vi vill göra informationen tillgänglig för dem som gör saker och ting i praktiken, dela med oss av praktiska färdigheter och visa att jordbrukarna kan förbättra kulturtillståndet snabbt om de så vill”, sammanfattar projektchefen Jukka Rajala.

Mer information
Projektchef Jukka Rajala, Ruralia-institutet, fornamn.efternamn@helsinki.fi, tfn 044 303 2210

Är du intresserad av näringsåtervinning? Sök finansiering:


Mer om projektet :
OSMO-projektets webbplats (Ruralia-institutet)

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.