Ihmiset metsassa

Jordbrukare vågar prata med rådgivaren också om sin egen ork

–Rådgivningen om konkurrenskraft har fått ett entusiastiskt mottagande av jordbrukarna, berättar idensalmibon Juho Pikkarainen som ger producenterna råd om planering av produktionen och ekonomin och om ansökan om stöd. – Redan nu kan man säga att det har funnits behov.

Rådgivningen om konkurrenskraft är det nyaste delområdet inom Råd2020 -rådgivningen som erbjuds jordbrukare. Jordbrukaren får hjälp av rådgivaren att förbättra sin gårds lönsamhet och till exempel planera bolagisering eller utveckla marknadsföringen. Den viktigaste målgruppen är gårdar i ekonomiska svårigheter, men vilken gård som helst får utnyttja rådgivningen.
– På rådgivningsbesöken har bland annat kassahantering och utvecklande av produktionen lyfts upp, men också arbetskraftens tillräcklighet och företagarens egen ork i arbetet. Tidigare har jordbrukarna ofta hållit oron för den egna orken inom sig själv, men numera vågar man till all lycka prata också om sådana saker, säger Pikkarainen.

Vid rådgivning om konkurrenskraften gör han en övergripande kartläggning av läget. – Siffrorna studeras naturligtvis alltid, men också produktionssidan dvs. djuren, åkrarna och den tillgängliga arbetsstyrkan. Samtidigt bekantar rådgivaren sig med ingående med gården, säger Pikkarainen.

Rådgivning är en satsning på framtiden

Företagaren betalar bara mervärdesskattens andel för tjänsten. Före år 2010 kan varje jordbruksföretagare anlita rådgivning för 7000 euro. Utöver rådgivningen om konkurrenskraft kan man få hjälp också om 30 andra ämnesområden.
– Rådgivningen är naturligtvis förmånlig för jordbrukaren, men den viktigaste orsaken för att anlita rådgivare är ändå framtiden. För att en jordbrukare ska kunna utvecklas och utveckla måste han eller hon vara i ständig rörelse. En yrkeskunnig rådgivare kommer med en utomståendes syn på saken och hjälper jordbrukaren att se klarare, berättar Pikkarainen.

Gårdens framtid och långsiktiga investeringar är de vanligaste diskussionsämnena med rådgivaren. Också att hitta balansen mellan utgifter och inkomster är något som enligt Pikkarainen diskuteras mycket.
– Vi försöker gräva fram vad företagaren själv vill göra till exempel om 5–10 år. Vi utkristalliserar och definierar konkreta mål tillsammans. Och naturligtvis kartlägger vi också vad som borde göras, säger Juho Pikkarainen.

Undersök alternativen tillsammans med rådgivaren

– Råd2020-systemet kan användas till exempel för att göra en övergripande bedömning av gårdens verksamhet och lönsamhet eller för att planera och utveckla frågor i anslutning till likviditeten, berättar Pikkarainen.

Inom ramen för systemet utarbetas dessutom utvecklingsplaner och så utreder man till exempel verkningarna av olika investeringsalternativ eller bolagisering. – Vi kan också hjälpa till med att göra upp kalkyler i samband med generationsväxling, påminner Pikkarainen.

Rådgivningen resulterar alltid i ett skriftligt dokument som företagaren senare kan återvända till när han eller hon fattar beslut. – Kassabudget, likviditetskalkyler, lönsamhetskalkyler samt strategi och produktionsplaner, räknar Juho Pikkarainen upp som exempel på slutresultat av rådgivningen.
Jordbrukaren fattar alltid själv besluten, men rådgivningen ger bekräftelse på och alternativ till de egna funderingarna.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.