Kierratyslannoitteet naudat laitumella

Framtidens återvinningsgödsel utvecklas i samarbete med odlarna

Vid tillverkningen av återvinningsgödsel kan det dölja sig möjligheter till en ny typ av företagande. T.ex. kan odlarna via gårdarnas gemensamma biogasanläggningar utveckla detta till en binäring i takt med att tekniken, produkterna och marknaden utvecklas.

Nötgödsel är ett utmärkt ämne för energiproduktion. När man framställer biogas av djurgödsel uppstår det under samma process en råvara som lämpar sig som återvinningsgödsel. Den råvara som uppstår är ändå inte nödvändigtvis lämpligast för odlarens bruk som sådan utan den kräver vidareförädling. Forskare, odlare och biogasproducenter har nu förenat sina krafter för att utveckla ännu bättre återvinningsgödsel för jordbruket än tidigare.

Utgångspunkten odlarnas behov

Utgångspunkten för detta treåriga projekt som koordineras av Finlands miljöcentral är odlarnas behov. Odlarna får berätta om sina önskemål kring återvinningsgödseln genom intervjuer och enkäter. Tillsammans med forskarna testar odlarna återvinningsgödselns inverkan på skörden av spannmål, gräs och växthusgurkor och jämför resultaten med andra gödselmedel. Man utvecklar också bättre anvisningar än tidigare för användningen av återvinningsgödselmedlen. Inom ramarna för projektet kartläggs också vilka teknologier som är effektivast för produktionen av återvinningsgödsel.

Det väsentligaste är att utreda återvinningsgödselns inverkan på miljön och gårdens ekonomi. Användningen av återvinningsgödsel gör att näringsämnena från gödseln och från jordbrukets biprodukter kan komma till nytta. För att användningen av återvinningsgödsel ska öka bör de dessutom också förbättra gårdens lönsamhet.

Nätverkande en viktig del av projektet

I projektet kring återvinningsgödsel deltar förutom Finlands miljöcentral också Natrurresursinstitutet, yrkeshögskolan Karelia, BioKymppi Oy som är specialiserat på hantering av organiskt avfall samt gården Koivikon Kartano Oy. Projektet har fått finansiering som en innovationsgrupp för landsbygden och avsikten är att i bred utsträckning informera odlarna om dess resultat.

– Nätverkande mellan aktörerna inom branschen är en väsentlig del av projektet, berättar forskare Johanna Niemistö från Finlands miljöcentral. – Vi ordnar seminarier och besök samt nätverkar också via sociala medier.

Mer information om projektet: forskare Heidi Rintamäki, Finlands miljöcentral, heidi.rintamaki (at) ymparisto.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.